6 nedostatkov myšlienky rozdávania peňazí: Univerzálny základný príjem vytvorí mechanizmus centrálnej kontroly

Diskusia 4  
6 nedostatkov myšlienky rozdávania peňazí: Univerzálny základný príjem vytvorí mechanizmus centrálnej kontroly
Zdroj: Medium
Foto: thinkstock


3. 3. 2018 - Ak vytvoríte hranicu chudoby, základný garantovaný príjem zabezpečí, že sa už pod hranicou neocitne nikto. Každý si bude môcť splniť svoje základné životné potreby. Ale za akú cenu?

Pravicovo zmýšľajúci by mali mať pre základný garantovaný príjem porozumenie, pretože odstraňuje byrokratické prekážky blahobytu sociálneho štátu. Ľavicovo zmýšľajúci by mali mať pre základný garantovaný príjem porozumenie, pretože dokáže zabezpečiť, že nikto by nežil pod hranicou chudoby. Pravicovo zmýšľajúci by mali privítať garantovaný príjem, pretože umožňuje ľuďom slobodne utrácať zdroje tak, ako sa rozhodnú a nie tak, ako im to nadiktuje vláda. Ľavicovo zmýšľajúci by mali privítať garantovaný príjem, pretože napriek tomu, že zrejme prináša výhody najbohatším, by z jeho zavedenia ťažili aj ľudia zo spodnej príjmovej vrstvy.

Tí vpravo, vľavo aj zo stredu si myslia, že garantovaný príjem má potenciál zachrániť ľudstvo pred účinkami masového prepúšťania kvôli umelej inteligencii a rastúcej miere automatizácie.

Sú však aj takí, ktorí prezentujú hlboké znepokojenie pri debatách o zavedení základného garantovaného príjmu. Tu je 6 argumentov, prečo základný garantovaný príjem, tak ako ho dnes navrhujú, nie je najlepším riešením.

1. Domestikované mačky
Každý ekonóm povie, že stimuly sú dôležité. Základná myšlienka je, že ak dotujete určitú aktivitu, dostanete z nej viac ako keď ju zdaňujete. Takže keď zaplatíte ľuďom aby boli relatívne chudobnejší, pravdepodobne budú relatívne chudobnejší. Niektorí hovoria o zániku stimulačných efektov. Druhý tábor hovorí, že ľudia, ktorí budú menej stresovaní pri plnení svojich základných potrieb, budú v skutočnosti produktívnejší, pretože budú mať finančnú slobodu pri experimentovaní. Ale z väčšiny ľudí urobí základný garantovaný príjem domestikované mačky. Život so základným príjmom nemusí byť úplne nepríjemný, ak si môžete dovoliť bývanie, stravu a nejakú zábavu. Mnohí ľudia sa stotožňujú s myšlienkou, že vznikne obrovská množina ľudí, ktorí dokážu jednoducho existovať aj bez dôstojnej práce. Niektorí si predstavujú, že práca v takomto ponímaní ani nebude potrebná, ľudia sa zhromaždia ako starí Gréci v agore, a spoločnými silami dajú dohromady veľké teórie. Z hľadiska produktívneho, spoločensky prospešného výstupu, ale garantovaný príjem dokáže spôsobovať značné straty.

6 nedostatkov myšlienky rozdávania peňazí: Univerzálny základný príjem vytvorí mechanizmus centrálnej kontroly

2. Páka centralizácie
Ďalšou celkom znepokojujúcou črtou základného príjmu, o akom sa v súčasnosti uvažuje, je to, že dáva do rúk vláde priveľkú moc. Mohlo by sa to veľmi ľahko vyvinúť do mechanizmu centrálnej kontroly. Predstavte si, že politik, ktorého nenávidíte, najviac ovláda pákové stimuly pre každého daňového poplatníka. Úžasný stupeň moci skončí v rukách nenávidených politikov. Čoho by boli schopní, ak by mali možnosť siahnuť na takýto veľký balík peňazí?

3. Zasnení romantici
Najpresvedčenejší zástancovia garantovaného príjmu samozrejme uisťujú, že predsa každý takýto systém bude nezávislý od politiky podobne ako fondy sociálneho zabezpečenia. Politici naň nebudú mať jednoducho dosah, pretože to bude fungovať ako algoritmus, prerozdeľovanie prostriedkov bez podmienok, každému. Garantovaný príjem je obrovská palica a politici to dobre vedia. A verte, že to aj budú využívať vo svoj prospech. Politika je viac o umení kompromisu než o vede korupcie. Ak neexistuje žiadna politická výhoda pri uzákonení garantovaného príjmu, potom takáto myšlienka ani nemôže prejsť. Preto jediný spôsob, ako zaviesť garantovaný príjem bude akceptovať aj tie kompromisy, ktoré z neho urobia nástroj moci a to rozhodne nebude hrať v prospech obyčajných ľudí.

4. Otázky dostupnosti
Len málo ľudí si kladie otázku skutočnej dostupnosti garantovaného príjmu. Zástancovia argumentujú tým, že garantovaný príjem je jednoducho zdaniteľný, ale čo tá časť obyvateľstva, ktorá má dnes  minimálnu, alebo žiadnu daňovú povinnosť? Z čoho by sa vytvoril balík potrebný na prerozdeľovanie? A čo náklady napríklad na zdravotnú starostlivosť? Za akých okolností by sa ľudia chceli vzdať svojhu súčasného sociálneho a zdravotného zabezpečenia?

5. Lepidlo spoločenstva
Hovorí sa, že komunita je založená na spoločnej kultúre. V skutočnosti je ale trvalá komunita založená na potrebe. Neviditeľné vlákna, ktoré nás spájajú ako spoločenstvá, takmer vždy pochádzajú z túžby po vzájomnej pomoci. Ale keď je pomoc centralizovaná a presunutá do vzdialených hlavných miest, môže zničiť neviditeľné vlákna, ktoré ľudí spájajú. Aj v centralizovanom sociálnom štáte dvadsiateho storočia so súčasnou koncepciou základného garantovaného príjmu sú ohrozené štruktúry vzájomnej pomoci a skutočné komunity, ktoré vznikajú medzi ľuďmi so spoločnými záujmami a spoločnými potrebami.

6 nedostatkov myšlienky rozdávania peňazí: Univerzálny základný príjem vytvorí mechanizmus centrálnej kontroly

6. Univerzálna heterogénnosť

Podľa súčasnej koncepcie základného garantovaného príjmu, by všetci dostávali rovnakú sumu. Ale 10 000 vo veľkom meste nie je to isté ako 10 000 na vidieku. Inými slovami, ekonomika vrátane nákladov na základné výdavky na bývanie vytvorí rozdiely v zaobchádzaní s ľuďmi. Ďalším súvisiacim problémom je, že ťažká regulácia v niektorých odvetviach v porovnaní s ľahkou reguláciou v iných, spôsobuje infláciu v určitých sektoroch vo vzťahu k iným. Tieto relatívne neregulované oblasti hospodárstva znamenajú lepšie, rýchlejšie a lacnejšie veci, ktoré by sme považovali za nepodstatné, ako sú napríklad smartfóny, aplikácie, televízory a hračky. Ak by sme však do týchto rozdielov pripočítali základný garantovaný príjem, pravdepodobne by sme videli de facto stimul pre ľudí, aby utrácali viac v tých oblastiach, kde by mohli získať lepšiu ponuku.

Tento zoznam určite nepokrýva všetko, ale mal by ponúknuť predstavu o tom, čo je na druhej miske váh ak sa vymenúvajú výhody základného garantovaného príjmu.