Podielové fondy za týždeň s kladnými čistými predajmi za 7,4 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

14. 2. 2018 - Najvyššie kladné čisté predaje minulý týždeň z jednotlivých kategórií fondov zaznamenali zmiešané fondy.

V otvorených podielových fondoch spravovaných členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) v minulom týždni pribudlo 7,4 mil. eur. Týždeň predtým to bolo kladných 14,1 mil. eur. V sledovanom období od 5. februára do 9. februára dosiahli celkové predaje podielov otvorených podielových fondov 43,8 mil. eur, kým spätný nákup podielov predstavoval podľa údajov asociácie 36,3 mil. eur.

Najvyššie kladné čisté predaje minulý týždeň z jednotlivých kategórií fondov zaznamenali zmiešané fondy v sume 12,2 mil. eur. S odstupom druhý najvyšší objem dosiahli akciové fondy, a to 2,8 mil. eur. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy pri sume takmer 4 mil. eur.

Z jednotlivých správcovských spoločností najvyššie čisté predaje zaznamenali fondy spravované spoločnosťou Tatra Asset Management na úrovni 5,6 mil. eur. Nasledovali fondy Amundi Luxembourg S.A. (Pioneer Investments) pri sume 3 mil. eur. Naopak, najviac zdrojov ubudlo z fondov Prvej penzijnej, a to 1,3 mil. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 6. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/OPF 2018-02-09.xls