Ak PN-ka trvá do 10 dní, doklad sa Sociálnej poisťovni neposiela

Diskusia 2  Zdroj:

19. 1. 2018 - Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, aby II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca do poisťovne nezasielali v tých prípadoch, v ktorých dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá menej ako 10 kalendárnych dní.

Sociálna poisťovňa upozorňuje zamestnávateľov, aby II. diel Potvrdenia o dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca do poisťovne nezasielali v tých prípadoch, v ktorých dočasná pracovná neschopnosť zamestnanca trvá menej ako 10 kalendárnych dní.
Takýto doklad nie je pre Sociálnu poisťovňu potrebný, pretože za prvých desať dní trvania PN-ky vypláca zamestnancovi náhradu príjmu zamestnávateľ, a nie poisťovňa.
"Sociálna poisťovňa poskytuje nemocenské zamestnancovi až od 11. dňa trvania jeho dočasnej pracovnej neschopnosti. Preto nie je žiaduce, aby zamestnávateľ zasielal do príslušnej pobočky Sociálnej poisťovne doklady k dočasnej pracovnej neschopnosti zamestnanca, ktorá trvá maximálne 10 dní. Výnimku tvoria iba prípady, ak zamestnanec ukončí zamestnanie, a teda aj poistenie počas prvých 10 dní dočasnej pracovnej neschopnosti. V takom prípade vzniká nárok na nemocenské od nasledujúceho dňa po skončení zamestnania." Informoval Peter Višváder, hovorca poisťovne.