Počet domácnosti používajúcich televíznu anténu vzrástol

Diskusia 14  Zdroj:

19. 1. 2018 - Počet domácnosti, ktoré prijímajú televízny signál cez anténu vzrástol na 30 %. Vyplýva to z omnibusového prieskumu, ktorý koncom minulého roka zrealizovala spoločnosť GfK.

Počet domácnosti, ktoré prijímajú televízny signál cez anténu vzrástol na 30 %. Vyplýva to z omnibusového prieskumu, ktorý koncom minulého roka zrealizovala spoločnosť GfK. Porovnanie výsledkov prieskumu s predchádzajúcim prieskumom z marca 2017 poukazuje na 6 % nárast počtu domácnosti využívajúcich signál prostredníctvom antény.

Prieskum zrealizovala spoločnosť GfK na vzorke 1000 respondentov z celého Slovenska.

"Aktuálne výsledky prieskumu ukazujú, že vysielanie cez anténu je atraktívnym riešením pre príjem televízneho signálu, ktoré diváci oceňujú a stáva sa vyhľadávaným spôsobom sledovania televízie. Vývoj televízneho trhu nás motivuje k tomu, aby sme priniesli nové služby ako je hybridná televízia, archív či možnosť spätne si prehrať vysielanie," povedal generálny riaditeľ spoločnosti Towercom Ivan Peschl.

Spoločnosť Towercom zabezpečuje pokrytie Slovenskej republiky televíznym a rozhlasovým signálom verejnoprávnych médií ako aj súkromných televíznych a rozhlasových spoločností. Spoločnosť vlastní a rozvíja rozsiahlu vežovú infraštruktúru.