Zlá metodika: Svetová banka nesprávne hodnotila podnikateľské prostredie

Diskusia 1  
Zlá metodika: Svetová banka nesprávne hodnotila podnikateľské prostredie
Zdroj: QZ
Foto: TASR/AP


15. 1. 2018 - Svetová banka každý rok prináša rebríček krajín podľa jednoduchosti podnikania. Nemá ale údajne správnu metodológia na hodnotenie.

Paul Romer je hlavný ekonóm Svetovej banky od konca roka 2016. Dnes tvrdí, že zistil nezrovnalosti v tom, ako bola metodika prieskumu aktualizovaná z roka na rok. Má v úmysle chybu opraviť a znova publikovať poradie za posledné štyri roky.

Čo najvyššie hodnotenie malo za cieľ podnietiť vlády, aby odstránili prekážky biznisu a stimulovali hospodársky rozvoj. Správa hodnotila nakoľko jednoduché je v konkrétnej krajine začať s podnikaním, okrem iného sa bodovalo to, nakoľko náročné je získať úver, aké vysoké sú dane, či vymoženosť práva.

Romer uviedol, že nezrovnalosti sa prejavili v neprospech Čile, ktoré vlani skončilo v rebríčku na 55. mieste, ale pred desiatimi rokmi bolo 25-te. Pokles mal byť spôsobený obdobím kedy sa rozhodovalo medzi zvolením socialistky Michelle Bacheletovej a konzervatívca Sebastiána Piñera za prezidenta. Keď bol Piñera vo funkcii, Čile sa dostalo do rebríčka, za Bacheletovej už nie. Podľa Romera bola volatilita výsledkom nových metrík pridaných do hodnotenia, ktoré viedlo skôr k zníženiu skóre krajiny, než k zmysluplnej zmene v podnikateľskom prostredí Čile.

"Chcel by som sa osobne ospravedlniť Čile a každej inej krajine, kde sme vytvorili nesprávny dojem," napísal Romer vo vestníku. "Na základe faktorov, ktoré sme dovtedy merali, sa podmienky podnikania sa v Čile nezhoršovali pod administratívou Bacheletovej."

Čílska prezidentka Michelle Bacheletová počas hlasovania v prezidentských a parlamentných voľbách 19. novembra 2017 v čilskom Santiagu.
Čílska prezidentka Michelle Bacheletová počas hlasovania v prezidentských a parlamentných voľbách 19. novembra 2017 v čilskom Santiagu.

Postupné zmeny v metódach hodnotenia obhajuje čílsky ekonóm August Lopez-Claros, bývalý šéf reportov Svetovej banky o podnikaní. Podľa neho boli implementované transparentne a navrhnuté tak, aby bol produkt užitočnejší. "Tvrdenie, že vyššie uvedené metodologické zmeny sa nejako odrazili na celkovom hodnotení podnikateľského prostredia v Čile, je úplne bezpredmetné," píše vo svojom vyhlásení. "Vzhľadom na obavy, ktoré vyjadril hlavný ekonóm Svetovej banky Paul Romer v médiách a náš záväzok k transparentnosti, vykonáme externé preskúmanie čílskych ukazovateľov v správe Doing Business", uviedla banka.

Pozície ostatných krajín v rebríčku sa pravdepodobne posunú až po revízii metodiky. V súčasných rebríčkoch sú špičkovými prostrediami pre podnikanie krajiny ako Nový Zéland, Singapur a Dánsko, zatiaľ čo najnižšie sa umiestnili Venezuela, Eritrea a na poslednom mieste Somálsko. Správa so širokým záberom má poskytnúť  relevantné informácie globálnym investorom a vládam. Niektoré krajiny, napríklad Nigéria, zlepšenie pozície v rebríčku berú ako záväzok verejnej politiky.

Svetová banka si v posledných rokoch hľadala svoje miesto na trhu, kde boli pôžičky na rozvíjajúcich sa trhoch z veľkej časti nahradené súkromnými investíciami. Prezident Svetovej banky Jim Kim sa snažil preorientovať inštitúciu na poskytovateľa nezávislých odborných znalostí a poradenstva, nielen ako poskytovateľa  kapitálu. Avšak ak bude za kľúčovou komunikáciou Svetovej banky ideológia a nie tvrdé dáta, určite jej to situáciu neuľahčí.