Meranie výkonnosti: Prečo je HDP sexistické

Diskusia 3  
Meranie výkonnosti: Prečo je HDP sexistické
Zdroj: QZ
Foto:TASR/R.Stoklasa;V.Benko;M.Kapusta


11. 1. 2018 - Hlavným meradlom, pokiaľ ide o bohatstvo a hodnotu, je hrubý domáci produkt. HDP ako štatistická metrika ponúka jediné číslo na meranie rastu krajiny alebo vnímanie jej prosperity.

"Matematicky je to súčet spotreby, investícií a vládnych výdavkov (plus vývozy mínus dovozy)," definuje HDP Jennifer Blanke zo Svetového ekonomického fóra. Keď HDP stúpa, všetci sú všeobecne spokojní a prínosy sú rovnomerne rozdelené. Ale tento názor bol spochybnený významnými ekonómami, ako je napríklad Joseph Stiglitz. Ten poznamenáva, že nerovnosť pri rozdeľovaní výhod a iné faktory podporované hrubým domácim produktom vyvracia mýtus o prosperite spoločnosti.

V čase, keď vznikal HDP na začiatku 20. storočia, starostlivosť o deti a výchova detí bola považovaná výhradne za prácu žien. Tá sa však do metrík vytvárajúce celkové skóre nezahŕňa. Riane Eislerová, predsedníčka Centra pre partnerské štúdie a autorka knihy "Reálne bohatstvo národov: Vytváranie starostlivosti o ekonómiu", sa odvoláva na štúdie, ktoré dokazujú, že ak by bola zahrnutá starostlivosť o deti, predstavovala 30 až 50 % HDP.

Produkt "domácnosti" alebo "netrhový" produkt, ktorý okrem starostlivosti o deti zahŕňa varenie a starostlivosť o chod domácnosti , je podľa správy z roku 2012 nielen ekonomicky významný, ale ak by sa meral, mohol by zlepšiť postavenie žien. Práve ženy po celom svete poskytujú tieto základné podhodnotené služby. Metrika by sa mala zmeniť, aby lepšie zahŕňala základné činnosti, ktoré podporujú tradičné ekonomické opatrenia. Ale spoločnosť sa rozhodla neaktualizovať túto zastaranú metriku. V dôsledku toho je HDP sexistické. Nadišiel čas na modernizáciu systému merania "domácej produkcie" a zahrnúť do nej aj prácu žien, ktoré sa na nej podieľajú v značnej miere.

"HDP je sexistické, pretože je tradične ukotvený v rámci tvorby hodnoty a produktivity mužských aktivít," hovorí Lorenzo Fioramonti, profesor politického hospodárstva na University of Pretoria. "Neberie do úvahy žiadne aktivity, ktoré súvisia so starostlivosťou, výchovou a podporou komunity, čo je tradične úlohou žien. Vytláča ich tým na okraj tvorby ekonomickej hodnoty."

Meranie výkonnosti: Prečo je HDP sexistické

Ľudia síce môžu oceniť skutočnosť, že ženy (alebo muži) sú v pozícii opatrovateľa, ale tieto aktivity nehodnotia na rovnakej úrovni ako ostatné ekonomické faktory merané v HDP. Empiricky možno chápeme, že starostlivosť o deti a výchovu detí je dôležitá, ale z hľadiska hospodárskych opatrení samotné povedomie nezmení otázky práv žien. Kým spoločnosť nevytvorí a nebude používať ukazovatele, ktoré uznávajú a vyčíslia starostlivosť o deti do všeobecne uznávaných metrík, ženy a muži si nikdy nebudú rovní.

"Jedným z dôsledkov metriky HDP je, že vládna politika prideľuje len veľmi slabú, alebo žiadnu finančnú podporu za opatrovateľskú starostlivosť" hovorí Eislerová. "Je to dôležitý faktor v otázke neprimeranej chudoby žien na celom svete, pretože sú to ženy, ktoré túto prácu vykonávajú v domácnostiach bez nároku na dôchodok." Eislerová navrhuje koncept starostlivosti o ekonómiu, systém, ktorý poskytuje základnú rovnosť pre neobchodné služby, ktoré sú vo veľkej miere v réžii slabšieho pohlavia. To v skutočnosti znamená, že ženy nielen že nie sú rovnako odmeňované za prácu v neobchodnom sektore, ale sú za ňu dokonca penalizované.

Meranie výkonnosti: Prečo je HDP sexistické

"HDP ubližuje mužom aj ženám, pretože nehovorí o tom, kto ste ako človek, to nie je tak dôležitý ako to, koľko peňazí zarobíte alebo čo vlastníte,"
hovorí Laura Musikanská, zakladateľka neziskovky The Happiness Alliance. "Dokážete si predstaviť svet, v ktorom ste boli považovaní za veľmi dôležitého za starostlivosť o svoje deti alebo starnúcich rodičov, tak, ako keby ste patrili k najlepšie zarábajúcim?"

Musikanská spoločne s Centrom pre partnerské štúdie navrhli alternatívu pre HDP. Sú ním ekonomické indikátory sociálneho bohatstva (SWEI). Tento systém využíva množstvo národných metrík na meranie rozvoja ľudskej kapacity v krajine na základe údajov ako je miera chudoby detí a investície do starostlivosti o krajinu, či verejné výdavky na rodinné dávky a financovanie starostlivosti o deti a vzdelávanie. "SWEI ukazuje, že výstupy (rozvoj ľudských kapacít) sú silne závislé od vstupov (investície do starostlivosti). Napríklad existuje spojenie medzi skutočnosťou, že Spojené štáty majú najvyššiu mieru detskej chudoby z vyspelých štátov a že najmenej investuje do vzdelávania v ranom detstve a do podpory starostlivosti o deti v rodinách," upozorňuje Eislerová.

Meranie výkonnosti: Prečo je HDP sexistické

Existujú aj iné alternatívy HDP, ktoré priznávajú "hodnotu" nad rámec tradičných ekonomických metrík. Indikátor skutočného pokroku poskytuje vzorce na meranie práce rodičov, ktorí sa doma starajú o deti, ale aj ukazovatele, ako je napríklad index hrubého národného šťastia. Sú to metriky, ktoré prihliadajú na viaceré faktory, ktoré presahujú rámec ekonomickej alebo finančnej štatistiky.

Skutočnosť, že primárne meranie globálnej hodnoty neberie do úvahy ženy, je ponižujúca až smiešna. Pokiaľ sa nepostaráme o náhradu sexistických základov HDP, len odďaľujeme skutočnú fiškálnu rovnosť žien. Opatrovanie a "netrhové" zručnosti preda nemožno považovať za bezcenný artikel.

 

Autorom je John C. Havens, výkonný riaditeľ globálnej iniciatívy IEEE pre etiku autonómnych a inteligentných systémov.