Nobelovec Pissarides: Mzdy nerastú aj kvôli automatizácii

Diskusia 7  
Nobelovec Pissarides: Mzdy nerastú aj kvôli automatizácii
Zdroj: CNBC
Foto: SITA/AP


9. 1. 2018 - Napriek tomu, že ekonomike sa darí a zlepšenie badať aj na trhu práce, rast miezd akosi zaostáva. Christopher Pissarides, profesor z London School of Economics, je presvedčený, že za to z časti môže aj automatizácia.

Pissarides je laureátom Nobelovej ceny za ekonomické vedy z roku 2010. Podľa neho je pracovníci na nižších úrovniach nevidia rast príjmov, keďže technológie im nepomohli, aby robili svoju prácu lepšie. Vysvetlil, že technológie pomohli len určitým segmentom pracovných síl zlepšiť svoju finančnú situáciu. Tým sa prehlbuje mzdová priepasť. "Vidíme, že napríklad úspešní podnikatelia sa stávajú čoraz bohatšími, zatiaľ čo pre robotníkov na opačnom konci, ako sú napríklad upratovačky, počítačové a robotické technológie nedokázali urobiť nič," povedal Pissarides na konferencii UBS Greater China v Šanghaji.

Hlavné centrálne banky, ako napríklad americký Federálny rezervný systém či Bank of Japan, sa usilujú o dvojpercentný inflačný cieľ, ktorý sa javí ako nedosiahnuteľný, keďže rast miezd nejde ruka v ruke s rastom hospodárstva a zlepšujúcej sa situácii na trhu práce.

Nobelovec Pissarides: Mzdy nerastú aj kvôli automatizácii

Pissarides uviedol, že je presvedčený, že by centrálni bankári by mali znova popremýšľať o svojom inflačnom cieli a stanoviť ciele prispôsobené
okolnostiam v jednotlivých krajinách. Je však málo zbraní ktoré môžu centrálni bankári v boji proti nerovnosti v odmeňovaní použiť, dodal.

Vlády by však podľa neho mali podporovať úsilie o rekvalifikáciu a zdokonalenie zručností pracovníkov na menej kvalifikovaných miestach. To považuje Pissarides za nevyhnutné, pretože nové technológie, ako napríklad umelá inteligencia, nevyhnutne nahradia niektoré pracovné miesta a prepustení pracovníci musia byť schopní nájsť si nové zamestnanie, ktoré budú v budúcnosti vznikať.