Podielové fondy posledný týždeň v roku v pluse 17 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

5. 1. 2018 - Najviac zdrojov pribudlo v zmiešaných fondoch, v ktorých čisté predaje dosiahli 11,5 mil. eur.

Celkové čisté predaje fondov spravovaných členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) dosiahli od 22. decembra do 29. decembra 16,9 mil. eur. Celkový predaj podielov bol minulý týždeň v objeme 30,5 mil. eur a spätný nákup dosiahol 13,6 mil. eur.

Najviac zdrojov pribudlo v zmiešaných fondoch, v ktorých čisté predaje dosiahli 11,5 mil. eur. Druhý najvyšší objem evidovali s odstupom dlhopisové fondy, a to 2,6 mil. eur. V mínuse skončili tri kategórie fondov. Najvyššie záporné čisté predaje vykázali štruktúrované fondy so sumou 689,4 tis. eur.

V rámci správcovských spoločností najvyšší prílev prostriedkov zaznamenali fondy firmy Asset Management Slovenskej sporiteľne s čistými predajmi 4,2 mil. eur. Nasledovala firma Prvá penzijná so sumou 3,1 mil. eur. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje vykázali fondy KBC, Global Partners, Horizon (KBC AM) vo výške 354,8 tis. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 52. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/OPF 2017-12-29.xls