V poľnohospodárstve EÚ pracuje približne 10 miliónov ľudí

Pridajte názor  Zdroj:

2. 1. 2018 - Zamestnanosť v poľnohospodárstve predstavuje 4,4 % celkovej zamestnanosti EÚ.

Približne 10 miliónov ľudí pracovalo v poľnohospodárstve v EÚ v roku 2015. Vyplýva to z posledného prieskumu zamestnanosti v poľnohospodárstve realizovanom štatistickým úradom Európskej únie Eurostat. Zamestnanosť v poľnohospodárstve podľa prieskumu predstavuje 4,4 % celkovej zamestnanosti EÚ. Medzi členskými štátmi sa podiel zamestnanosti v agrorezorte pohyboval od približne 1 % v Luxembursku, Spojenom kráľovstve, Belgicku, na Malte, vo Švédsku a Nemecku až po 26 % v Rumunsku a 18 % v Bulharsku.

Detailnejší prieskum zamestnanosti EÚ v poľnohospodárstve realizoval Eurostat aj v roku 2016, kedy konštatoval, že asi tretina (35 %) pracujúcich v poľnohospodárstve EÚ sú ženy. Rakúsko malo najväčší podiel žien v poľnohospodárstve (45 %), nasledovalo Rumunsko (43 %), Poľsko, Grécko a Slovinsko (všetci 41 %). Naopak najnižší podiel žien zaznamenali v Írsku (12 %) a Dánsku (20 %).

Z druhého výskumu o zamestnanosti v poľnohospodárstve EÚ taktiež vyplýva, že takmer 60 % tých, ktorí pracujú v poľnohospodárstve v EÚ, sú ľudia vo veku 40 až 64 rokov, zatiaľ čo 32 % malo menej ako 40 a 9 % ľudí malo viac ako 64 rokov. Medzi členskými štátmi boli pozorované najväčšie podiely osôb starších ako 64 rokov v poľnohospodárstve v Portugalsku (42 %), Írsku (22 %) a Spojenom kráľovstve (19 %).

Podiel zamestnanosti Slovákov v agrorezorte za rok 2015 predstavoval niečo málo pod 2 % celkovej zamestnanosti na Slovensku za daný rok. V detailnejšom prieskume z roku 2016 potom Eurostat uvádza, že 36 % Slovákov pracuje v poľnohospodárstve vo veku do 39 rokov, 62,1 % vo veku od 40 do 64 rokov a iba necelé 2 % sú v poľnohospodárstve Slovenska farmári starší ako 64 rokov. Približne štvrtinu zamestnaných osôb v poľnohospodárstve SR v roku 2016 tvorili ženy.