Podielové fondy s týždennými čistými predajmi cez 22 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

29. 12. 2017 - Najviac zdrojov pribudlo v zmiešaných fondoch, v ktorých čisté predaje dosiahli 16,9 mil. eur.

Celkové čisté predaje fondov spravovaných členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) dosiahli v minulom týždni 22,41 mil. eur. Týždeň predtým to bolo plusových 32,59 mil. eur. Celkový predaj podielov bol minulý týždeň v objeme 52,1 mil. eur a spätný nákup dosiahol 29,7 mil. eur.

Najviac zdrojov pribudlo v zmiešaných fondoch, v ktorých čisté predaje dosiahli 16,9 mil. eur. Druhý najvyšší objem evidovali s odstupom akciové fondy, a to 6,5 mil. eur. V mínuse skončili tri kategórie fondov. Najvyššie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy so sumou 3 mil. eur.

V rámci správcovských spoločností najvyšší prílev prostriedkov zaznamenali fondy VÚB Asset Managementu s čistými predajmi 6,4 mil. eur. Nasledovala firma Asset Management Slovenskej sporiteľne so sumou 4,5 mil. eur. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje vykázali fondy ESPA (AM SLSP) vo výške 808,2 tis. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 51. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/OPF 2017-12-22.xls