Samospráva plánuje v budúcnosti výstavbu bytov nižšieho štandardu

Diskusia 1  Zdroj:

27. 12. 2017 - Medzilaborce plánujú v budúcnosti výstavbu bytov nižšieho štandardu na Zámočníckej ulici. Mestskí poslanci v tejto súvislosti odsúhlasili na svojom decembrovom zasadnutí investičný zámer.

Medzilaborce plánujú v budúcnosti výstavbu bytov nižšieho štandardu na Zámočníckej ulici. Mestskí poslanci v tejto súvislosti odsúhlasili na svojom decembrovom zasadnutí investičný zámer.
Ide o deväť bytových domov, v každom z nich by malo byť 12 bytových jednotiek. Financie na túto aktivitu chce samospráva získať zo Štátneho fondu rozvoja bývania, ministerstva dopravy i vnútra. "Výstavba bude prebiehať v nasledujúcich rokoch. Uvidíme sami, ako nám to pôjde," uviedol pre TASR primátor Vladislav Višňovský. Mesto doteraz nízkoštandardné byty nestavalo.
Dôvodom, prečo sa samospráva rozhodla pre tento investičný zámer, je podľa neho fakt, že evidujú problémy s bývaním neprispôsobivých obyvateľov na ulici Dukelských hrdinov, ktorá je v centre mesta. "Chceme vytvoriť podmienky na to, aby sme postupne toto sídlisko, ktoré sa už fyzicky rozpadáva, pretože bytové domy sú v katastrofálnom stave, presťahovali na ulicu Zámočnícku," vysvetlil s tým, že v tejto časti mesta je zriadené aj komunitné centrum a funguje tam aj terénna sociálna práca. "V tej istej lokalite budujeme aj materskú školu," doplnil.
V tomto roku na Zámočníckej ulici mesto zrekonštruovalo miestnu komunikáciu, ktorá vedie okrem iného k spomínaným i plánovaným objektom. "Týmto projektom sme zlepšili technické vybavenie a čiastočne vyriešili aj hygienickú stránku obyvateľov tejto ulice," informuje samospráva na svojej webovej stránke. Celková výška výdavkov na túto aktivitu predstavovala sumu približne 12.000 eur. Väčšiu časť mesto získalo v podobe dotácie od Ministerstva vnútra SR, zostatok financovalo z vlastných zdrojov.