Ani na Západe staroba nie je med lízať: Sedem dôvodov, prečo majú ženy na dôchodku menej peňazí než muži

Diskusia 9  
Ani na Západe staroba nie je med lízať: Sedem dôvodov, prečo majú ženy na dôchodku menej peňazí než muži
Zdroj: Swiss Life Germany
Foto: TASR/ Pavel Neubauer;thinkstock


6. 1. 2018 - Príjmový rozdiel medzi pohlaviami sa nedokáže vybalansovať ani na jeseň života. Rozdiely medzi dôchodkami mužov a žien sú tak veľké, že ženy seniorky sú podstatne viac ohrozené chudobou než muži.

Dopad je katastrofálny. Nízke dôchodky sú príčinou toho, že mnoho žien stráca radosť zo života, a často to vedie k chudobe na staré kolená.

Ide o celosvetový fenomén, v Európe ide o rozdiel v priemere o 39 %. Napríklad vo Švajčiarsku predstavuje rozdiel 37 %, vo Francúzsku 39 % a v Nemecku až 47 %. V súčasnosti žije v Nemecku jedna z desiatich dôchodkýň v chudobe a viac ako polovica všetkých žien sa obáva, že až zostarnú, budú musieť žiť v chudobe. Ako vyplýva z prieskumu realizovaného spoločnosťou Swiss Life Germany, rozdiely medzi dôchodkami priamo súvisia s profesionálnou dráhou človeka. Ale nie výhradne. Týchto sedem faktorov zohráva rovnako dôležitú úlohu.

1. Ženy žijú dlhšie
Ženy žijú výrazne dlhšie ako muži. V rozvinutom svete je očakávaná priemerná dĺžka života žien 82 rokov, zatiaľ čo muži môžu predpokladať, že sa v priemere dožijú 76 rokov. Vo Švajčiarsku a Nemecku je zostávajúca očakávaná priemerná dĺžka života u žien vo veku 65 rokov o tri roky dlhšia ako u rovnako starých mužov, vo Francúzsku dokonca o štyri a pol roka. To znamená, že ženy nielen čerpajú svoje štátne dôchodky o šesť rokov dlhšie, ale často sú tiež nútené o šesť rokov dlhšie dotovať finančné rozdiely vo svojich dôchodkoch súkromnými prostriedkami.

2. Odchádzajú do dôchodku skôr
Keďže ženy žijú výrazne dlhšie ako muži, majú v niektorých európskych krajinách nižšie stanovený  zákonný vek  pre odchod do dôchodku. Znamená to, že ženy platia zálohy na dôchodkové poistenie kratší čas a zároveň sa im predlžuje obdobie, v ktorom musia žiť zo svojich dôchodkov a úspor. Napríklad v Poľsku a Rakúsku ženy odchádzajú do dôchodku o päť rokov skôr než muži, vo veku 60 rokov a muži v 65. Vo Veľkej Británii o dva roky skôr než muži, vo veku 62,5 roka, muži 65-ke. Vo  Švajčiarsku o rok skôr, ženy v 64, muži v 65.

Ani na Západe staroba nie je med lízať: Sedem dôvodov, prečo majú ženy na dôchodku menej peňazí než muži

3. Sú menej často zamestnané

Ženy pracujú menej často ako muži. V celosvetovom meradle je v priemere zamestnaná len polovica žien, zatiaľ čo u mužov táto časť predstavuje osem z desiatich. V dvadsaťosmičke  EÚ dosahuje miera zamestnanosti žien 65,3 %, u mužov 76,9 %. Vo Švajčiarsku 60,7 %, vo Francúzsku 66,8 % a v Nemecku 74,5 %. Pretože vo väčšine západoeurópskych krajín ide o žiadosti o dôchodok prevažne založené na pracovnom živote, znamená nižšia miera zamestnanosti žien výrazné zníženie ich dôchodkového zabezpečenia.

4. Častejšie pracujú na vedľajší úväzok
Ženy pracujú na čiastočný úväzok omnoho častejšie než muži. V EÚ je takto zamestnaná asi tretina pracujúcich žien, ale iba 8 % pracujúcich mužov. Podiel žien pracujúcich na čiastočný pracovný úväzok je obzvlášť vysoká v prípade matiek, ktoré majú vo väčšine rodín na starosti chod domácnosti a  starostlivosť o deti. Vo Francúzsku je asi tretina (36 %) pracujúcich žien zamestnávaných na čiastočný pracovný úväzok, v Nemecku viac ako dve tretiny (69 %). Vo Švajčiarsku táto hodnota stúpa na 80 %, pričom 50 % týchto žien má menší než 50 % pracovný úväzok. Je to významný faktor pretrvávajúceho rozdielu v odmeňovaní a dôchodkoch medzi mužmi a ženami. Ženy pracujúce na čiastočný úväzok majú neraz menej príležitostí na kariérny postup a dostávajú mimoriadne nízku hodinovú mzdu. Sadzba dôchodkového zabezpečenia pri nízkych platoch je predovšetkým vo Švajčiarsku podpriemerná.

5. Častejšie pracujú v krátkodobých príležitostných zamestnávaniach
Čím ďalej tým viac ľudí pracuje v takzvanej zdieľanej ekonomike alebo na minimálny úväzok. V roku 2015 bolo v Nemecku viac ako 5 miliónov ľudí zamestnaných v tzv. 450 eurových pracovných pozíciách, čo je práca za mzdu vo výške asi 450 eur, pričom takmer dve tretiny z týchto ľudí boli ženy. Nečudo, výhodou je kratší pracovný čas a primeraná flexibilita, ktoré umožňujú starostlivosť o deti alebo rodinných príslušníkov. Pokiaľ ide o dôchodky, predstavujú malé úväzky a zákazkové práce v zdieľanej ekonomike významné riziko, pretože nie vždy sa z nich odvádza do sociálnej poisťovne, čo ohrozuje materiálne zaistenie v starobe.

Ani na Západe staroba nie je med lízať: Sedem dôvodov, prečo majú ženy na dôchodku menej peňazí než muži

6. Zarábajú menej

Tento bod je nesporný, rozdiel v odmeňovaní mužov a žien dosahuje v EÚ v priemere 16,3 %. Vo Francúzsku je to 15 %, v Švajčiarsku 18, a Nemecku 22 %. Tento rozdiel v príjmoch je do určitej miery štrukturálny, a to na základe faktorov, ako sú napríklad prerušenie pracovného života, podiel zamestnancov na čiastočný pracovný čas alebo špecifické preferencie jednotlivých pohlaví pri výbere profesie. Čiastočne ženy dostávajú aj nižšie hodnotenie pri rovnakej kvalifikácii. Nech sú príčiny akékoľvek, nižší príjem znamená menší dôchodok a nižšiu mieru úspor.

7. Majú slabšie finančné vzdelanie
Ženy majú podstatne menšie znalosti vo finančnej oblasti než muži. Toto platí celosvetovo a bez ohľadu na vek, ako dokazujú rôzne štúdie Národného úradu pre ekonomický výskum. Z tohto dôvodu je pravdepodobné, že ženy si dokážu odložiť na dôchodok menej ako muži. Navyše v prípade párov je finančné zabezpečenie neraz výhradne na pleciach muža. Ak dôjde ku krachu manželstva, ženy si až po prípadnom rozvode uvedomia, že ich dôchodok je jednoducho nepostačujúci.