Ruské a slovenské podniky budú v Bratislave diskutovať o spolupráci

Diskusia 3  Zdroj:

18. 12. 2017 - 20. decembra 2017 organizuje skupina firiem Ruského exportného centra obchodnú misiu do Bratislavy, ktorá bude zahŕňať firemné raňajky pre zástupcov ministerstiev a vládnych orgánov Ruska a Slovenska ako aj podnikateľov z týchto dvoch krajín.

V dňoch 19. - 20. decembra 2017 organizuje skupina firiem Ruského exportného centra obchodnú misiu do Bratislavy, ktorá bude zahŕňať firemné raňajky pre zástupcov ministerstiev a vládnych orgánov Ruska a Slovenska ako aj podnikateľov z týchto dvoch krajín. Stretnutie bude pokračovať ďalší deň obchodnými zájazdmi do slovenských podnikov s cieľom stretnúť sa s podnikateľskými subjektmi a uskutočniť rozhovory.

Podniky z oboch krajín zastúpené počas stretnutí budú z týchto sektorov: výroba energie vrátane jadrovej energie; cestovný ruch; zdravotná starostlivosť vrátane liečiv; štandardizácia; metrológia a kontrola zhody; vojenská a technická spolupráca; technológia a priemysel; poľnohospodárstvo a spracovanie potravín.

Na obchodných raňajkách 19. decembra sa zúčastní Ján Čarnogurský, bývalý minister Slovenskej republiky a člen Medzinárodného diskusného klubu Valdai Discussion Club, Štefan Škultéty, starosta mesta Trenčianske Teplice, Anastasia Ivanova, riaditeľka pre medzinárodnú spoluprácu skupiny firiem Ruského exportného centra a zástupcovia Ministerstva priemyslu a obchodu Ruska. Okrem iného budú účastníci počas pracovných raňajok diskutovať o nasledujúcich témach:

- moderné hnacie sily rozvoja Slovenskej republiky a jej partnerských príležitostí;

- Slovenská republika ako obchodný partner pre ruské spoločnosti v strednej a východnej Európe;

- nové horizonty spolupráce medzi ruskými a slovenskými podnikmi; - ako zabezpečiť rovnováhu ekonomických záujmov Ruska a Slovenskej republiky v exportnej politike;

- Perspektívy slovenského trhu pre malé a stredné ruské podniky (prípady spoločného podniku).

Ruské spoločnosti predstavia svoje skúsenosti s vývozom do Slovenskej republiky.

Obchodné zájazdy do slovenských podnikov, ktoré sa uskutočnia 20. decembra, budú zahŕňať návštevy podnikov zaoberajúcich sa strojárstvom; novými technológiami a priemyslom; poľnohospodárstvom a spracovaním potravín; a návštevu turistických atrakcií. Ruskú stranu účastníkov obchodných zájazdov budú zastupovať podniky zamerané na export.

O Ruskom exportnom centre (REC): je vládna inštitúcia založená na podporu vývozu s podporou vlády Ruskej federácie. Centrum ponúka jednotné kontaktné miesto pre vývozcov, poskytuje finančnú a nefinančnú podporu a spolupracuje s príslušnými ministerstvami a agentúrami. Ruské exportné centrum v rámci zriadenia služby „jednotného kontaktného miesta“ integruje Ruskú agentúru pre vývozné úvery a investičné poistenie (EXIAR) a Eximbanku Rusko, JSC. Centrum poskytuje širokú škálu služieb pre nekomoditných výrobcov v každej fáze vývozného cyklu; spolupracuje s príslušnými výkonnými orgánmi; vypracúva návrhy na zlepšenie podnikateľského prostredia v oblasti vývozu a zahraničných hospodárskych činností; pravidelne komunikuje s podnikateľskou a odbornou komunitou; pomáha prekonávať prekážky a odstraňovať "systémové" obmedzenia.

Pre viac informácií navštívte webovú stránku Ruského exportného centra: http://exportcenter.ru Novinári sú pozvaní na firemné raňajky a firemné zájazdy do slovenských podnikov!

Dátum: 19. – 20 . december 2017 Začiatok udalosti: 19. decembra 2017; 10.00 h Check in: 19. decembra 2017; 09.00 h Miesto konania: Slovenská republika, Bratislava, Hotel Crown Plaza Bratislava

Kontakt: Valeria Yakushina Tel: +7 926 137 75 05 E-mail: v.yakushina@inter-co.ru