Ku koncu minulého roka na Slovensku pracovalo 962 občanov Chorvátska

Diskusia 3  Zdroj:

17. 12. 2017 - V porovnaní s koncom roka 2015 išlo o viac ako tretinový nárast.

Ku koncu minulého roka na Slovensku pracovalo 962 občanov Chorvátska. V porovnaní s koncom roka 2015 išlo o viac ako tretinový nárast. "Aj napriek nárastu počtu občanov Chorvátskej republiky, ktorí boli v roku 2016 zamestnaní na území Slovenskej republiky, nie je pravdepodobné, že z dôvodu ich vstupu na slovenský trh práce sa pracovný trh naruší," uviedlo ministerstvo práce a sociálnych vecí v informácii o dopadoch otvorenia trhu práce na Slovensku pre občanov Chorvátskej republiky za rok 2016. Vo väčšine prípadov ide podľa ministerstva práce o občanov v produktívnom veku s relatívne dobrým dosiahnutým vzdelaním.

Občania Chorvátska na Slovensku ku koncu vlaňajška najčastejšie pracovali ako operátori a montéri strojov a zariadení, zamestnanci v službách a obchode, či ako kvalifikovaní pracovníci a remeselníci. Prevládali občania Chorvátska vo veku od 35 do 40 rokov a vo veku od 40 rokov do 45 rokov s úplným stredným všeobecným vzdelaním, s úplným stredným odborným vzdelaním a s nižším stredným odborným vzdelaním.

Od vstupu Chorvátskej republiky do Európskej únie, teda od 1. júla 2013, môžu členské štáty Európskej únie uplatňovať niektoré predpisy obmedzujúce voľný pohyb pracovníkov počas prechodného obdobia, ktoré môže trvať najviac sedem rokov. Prechodné obdobie pre chorvátskych štátnych príslušníkov musí byť zrušené najneskôr do júla 2020, avšak už po prvom dvojročnom období, ktoré uplynulo v júli 2015, obmedzenia uplatňujú iba Rakúsko, Malta, Holandsko, Slovinsko a Spojené kráľovstvo. Slovenská vláda schválila otvorenie nášho trhu práce pre občanov Chorvátskej republiky hneď od vstupu Chorvátska do Európskej únie. Zamestnávanie občanov Chorvátskej republiky na území Slovenska sa tak realizuje podľa rovnakých princípov ako zamestnávanie občanov Slovenska.