Agentúra Fitch priznala Portugalsku plnú úverovú spoľahlivosť

Pridajte názor  Zdroj:

16. 12. 2017 - Ratingová agentúra Fitch zvýšila v piatok (15. 12.) úverovú dôveryhodnosť Portugalska o dva stupne, z úrovne „BB+ na „BBB“.

Ratingová agentúra Fitch zvýšila v piatok (15. 12.) úverovú dôveryhodnosť Portugalska o dva stupne, z úrovne „BB+ na „BBB“. Lisabon sa tým dostal do klubu spoľahlivých úverových klientov medzinárodného finančného trhu. Výhľad zostáva stabilný, to znamená, že sa jeho finančná situácia v dohľadnom čase nezhorší.

Agentúra rozhodnutie odôvodnila tým, že sa tento rok zníži schodok štátneho rozpočtu. Bude to prvýkrát od vypuknutia krízy v eurozóne. V Portugalsku sa zlepšila aj hospodárska situácia. Rozpočtový deficit v tomto roku bude len zlomkom jeho úrovne v krízovom období.

Portugalsko sa počas hospodárskej a finančnej krízy dostalo do ťažkej situácie. Od medzinárodných veriteľov dostalo preklenovací úver. Pomohol mu prekonať najväčšie problémy. Jeho situácia sa postupne stabilizovala.

S&P, najvplyvnejšia svetová ratingová agentúra, zvýšila bonitu Portugalska ešte v septembri. Zaradila ho medzi spoľahlivých dlžníkov.

Agentúra Moody’s stále pokladá Lisabon za nespoľahlivého dlžníka a k dvom uvedeným agentúram a k uznaniu jeho bonity sa zatiaľ nepridala.