Podielové fondy s čistými predajmi za takmer 23 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

14. 12. 2017 - Najviac zdrojov pribudlo v zmiešaných fondoch, v ktorých čisté predaje dosiahli 17,68 mil. eur.

Celkové čisté predaje fondov spravovaných členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) dosiahli v minulom týždni 22,76 mil. eur. Týždeň predtým to bolo plusových 24,5 mil. eur. Celkový predaj podielov bol minulý týždeň v objeme 51,35 mil. eur a spätný nákup dosiahol 28,6 mil. eur.

Najviac zdrojov pribudlo v zmiešaných fondoch, v ktorých čisté predaje dosiahli 17,68 mil. eur. Druhý najvyšší objem evidovali s odstupom realitné fondy, a to 9,45 mil. eur. V mínuse skončili štyri kategórie fondov. Najvyššie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy so sumou 3,75 mil. eur.

V rámci správcovských spoločností najvyšší prílev prostriedkov zaznamenali fondy Prvej penzijnej s čistými predajmi 10,14 mil. eur. Nasledovala firma VÚB Asset Management so sumou 4,2 mil. eur. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje vykázali fondy AXA vo výške 85 tis. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 49. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/OPF 2017-12-08.xls