Zamestnanosť v eurozóne aj v EÚ v 3. kvartáli vzrástla

Pridajte názor  Zdroj:

13. 12. 2017 - Zamestnanosť v eurozóne v 3. kvartáli 2017 pokračovala v raste a stabilným tempom. Dosiahla pritom novú rekordnú úroveň.

Zamestnanosť v eurozóne v 3. kvartáli 2017 pokračovala v raste a stabilným tempom. Dosiahla pritom novú rekordnú úroveň. Informoval o tom európsky štatistický úrad Eurostat.

Zamestnanosť v regióne, ktorý zaviedol euro, po očistení od sezónnych vplyvov sa v 3. štvrťroku 2017 zvýšila o 0,4 % v porovnaní s predchádzajúcimi tromi mesiacmi, keď medzikvartálne vzrástla tiež o 0,4 %.

V celej Európskej únii (EÚ) sa zamestnanosť v období júl-september 2017 zvýšila medzikvartálne o 0,3 % po 0,5-% náraste v období apríl-jún.

V medziročnom porovnaní sa zamestnanosť v 3. štvrťroku 2017 zvýšila o 1,7 % v eurozóne (o 1,6 % v 2. kvartáli) a o 1,8 % v EÚ (o 1,7 % v 2. štvrťroku 2017).

Eurostat odhaduje, že v období júl-september 2017 bolo v EÚ zamestnaných 236,3 milióna mužov a žien, z toho 156,3 milióna v eurozóne. Toto sú doteraz najvyššie počty zamestnaných ľudí v obidvoch blokoch. Údaje sú sezónne očistené.

Tieto kvartálne údaje o zamestnanosti poskytujú priaznivý obraz trhu práce, ktorý je v súlade s ukazovateľom produkcie a vývoja národných účtov.

Spomedzi členských štátov, ktoré dodali údaje za 3. štvrťrok 2017, sa zamestnanosť medzikvartálne najviac zvýšila v Estónsku (1,3 %), Chorvátsku a na Malte (v oboch o 1,1 %) a Bulharsku (1 %). Naopak, pokles zaznamenali v Litve (-0,5 %) a Poľsku (-0,3 %), zatiaľ čo stabilná zostala v Rumunsku aj Spojenom kráľovstve.