Tentoraz to príde z Číny, varuje Deutsche Bank

Diskusia 8  
Tentoraz to príde z Číny, varuje Deutsche Bank
Zdroj: businessinsider
Foto:SITA/AP


11. 12. 2017 - Deutsche Bank tvrdí, že pravdepodobnosť, že v nadchádzajúcich rokoch sa zrodí kríza v Číne, je takmer dvakrát väčšia ako v ktorejkoľvek inej veľkej ekonomike. Banka pritom poukazuje na vysokú úroveň dlhu krajiny.

Hlavný ekonóm pre Áziu a Tichomorie Michael Spencer však poznamenáva, že riziká sú nízke v porovnaní s "niektorými krajinami pred periférnou európskou dlhovou krízou alebo s ázijskou finančnou krízou koncom 90. rokov". Spencer, varoval, že pravdepodobnosť krízy v druhom najväčšom hospodárstve na svete dosiahla až 13 %."Je to takmer dvojnásobok pravdepodobnosti oproti druhej najrizikovejšej krajine a takmer trojnásobok pravdepodobnosti krízy v akejkoľvek náhodnej krajine v náhodne vybranom čase".

Podobne ako väčšina diskusií o potenciálnej finančnej kríze v Číne sa aj obavy Deutsche Bank sústreďujú na obrovské úrovne zadlženosti krajiny, ktoré vzrástli v súvislosti s rýchlym rastom čínskej ekonomiky v posledných desaťročiach. "Od roku 2008 sa úroveň dlhu čínskych nefinančných spoločností, domácností a vlády zvýšila o viac ako 100 % HDP. Dlhové zaťaženie by mohlo mať odpad na finančnú stabilitu," píše Spencer.

"Dlh v rukách všetkých nefinančných inštitúcií sa zvýšil iba v roku 2009 o 36 % HDP. Uvoľnená monetárna politika od roku 2013 neustále zvyšuje zadlženosť, pričom celková výška úverov nefinančných inštitúcií dosiahla 255 % HDP na konci vlaňajšieho roka. A s každým krokom k vyššiemu pomeru úverov k HDP rastú obavy investorov."

Tentoraz to príde z Číny, varuje Deutsche Bank

Čína by sa tak mohla stať najväčšou ekonomikou ktorej hrozí finančná kríza, ale Spencer poznamenal, že pravdepodobnosť "je značne pod pravdepodobnosťami vypočítanou pre niektoré krajiny pred periférnou európskou dlhovou krízou alebo ázijskou finančnou krízou v koncom 90. rokov. Prebytok bežného účtu podľa našich odhadov zohráva dôležitú úlohu pri znižovaní rizika krízy v Číne," napísal Spencer."Ak by bežný účet v minulom roku predstavoval deficit 2 % HDP, a nie prebytok takmer 2 %, pravdepodobnosť krízy by bola o 7 % vyššia."

Spencerove varovania sa zhodujú s predpoveďou Medzinárodného menového fondu, ktorý už dávnejšie poukazoval na hrozby, ktoré predstavuje rastúci čínsky dlh nielen pre vlastné domáce hospodárstvo, ale aj pre celý globálny finančný systém. Správa, ktorá bola uverejnená po ročnej vyšetrovacej misii fondu v druhej najväčšej ekonomike sveta, uviedla, že čínske politické špičky  podnikli kroky na to, aby sa rastúca úroveň dlhu vymanila z kontroly a tie zlepšili celkovú finančnú stabilitu v posledných rokoch. "Rastúca zložitosť systému priniesla riziká finančnej stability," uviedlo hodnotenie MMF. "Rast úverov prevýšil rast HDP. Pomer úverov k HDP je teraz o 25 % vyšší než je dlhodobý trend, čo je veľmi vysoký pomer podľa medzinárodných štandardov, čo s vysokou pravdepodobnosťou povedie k finančným ťažkostiam".