AKTUALIZÁCIA Parlament schválil novinky v zákone o dani z príjmov

Pridajte názor  Zdroj: SITA

7. 12. 2017 - Okrem zvýšenia podpory výskumu a vývoja či opatrení, ktoré majú zabrániť odlievaniu príjmov do zahraničia, obsahuje novela zákona o dani z príjmov aj novinky zamerané na podporu kúpeľníctva. Pobyt v kúpeľoch tak ľuďom zníži daň.

Zákon o dani z príjmov sa opäť zmení. Parlament vo štvrtok schválil jeho rozsiahlu vládnu novelu, ktorá prinesie zmeny v definícii daňovej rezidencie, opatrenia na podporu kúpeľníctva, či zvýšenie odpočtov na výskum a vývoj. Od Nového roka tak prejde zmenou definície aj daňová rezidencia fyzickej osoby. Okrem možnosti ubytovania na určitom mieste a dĺžky pobytu v krajine budú totiž zohľadňované aj rodinné a ekonomické väzby daňovníka. Týmto opatrením sa má zabezpečiť to, aby boli fyzické osoby zdaňované spravodlivo podľa toho, v akej jurisdikcii reálne žijú.

Novelou sa upravujú aj vzťahy vyplývajúce zo zlučovania či likvidácie spoločností v súvislosti s daňou z príjmu. Z návrhu však vypadlo zrážkové zdaňovanie príjmov, ktoré fyzické osoby presúvajú do zahraničných spoločností, ktoré pôvodne gestorský finančný výbor odporúčal schváliť. Napokon za tento pozmeňujúci návrh hlasovalo iba 13 zo 133 prítomných poslancov. „Je nám ľúto, že sa nám pre tento krok v oblasti zdaňovania fyzických osôb nepodarilo získať dôveru v pléne národnej rady,” povedal po hlasovaní minister financií Peter Kažimír. Argumentom na neschválenie tejto zmeny má pritom byť jej komplikovanosť, zaradenie do legislatívy až pri prerokúvaní vo výboroch a nedostatok času pre poslancov sa s ňou oboznámiť.

Ministerstvo financií sa však nevzdáva idey zaviesť takéto opatrenie, ktoré má brániť špekulatívnemu odsunu ziskov fyzickými osobami do nimi kontrolovaných firiem v zahraničí. „Pôvodný návrh predpokladal zavedenie tohto opatrenia od roku 2019. Ministerstvo financií SR je pripravené o tejto problematike diskutovať s odbornou verejnosťou a pripraviť nový návrh tak, aby mohol byť v Národnej rade SR schválený počas budúceho roka, buď ako vládny návrh, alebo formou poslaneckého návrhu s pôvodným termínom účinnosti od 1. januára 2019,“ píše sa v reakcii ministerstva.

Pri podpore kúpeľníctva novela zákona prinesie viaceré opatrenia. Kúpeľným hosťom umožní zvýšiť si nezdaniteľnú časť základu dane o 50 eur, rovnakú sumu aj za manželku a aj za svoje vyživované deti. Budú však musieť preukázať uhradenie výdavkov pri kúpeľnej liečbe na stravu, ubytovanie alebo procedúry, ktoré nie sú hradené zo zdravotného poistenia. Na strane prevádzkovateľov kúpeľných zariadení zase štát pristupuje k špecifickému zdaňovaniu technického zhodnotenia kúpeľných budov ako aj k zmenám v systéme ich odpisovania.

Podniky zaoberajúce sa inováciami sa zase môžu tešiť na zvýšenie superodpočtu na výskum a vývoj zo súčasných 25 % na 100 % zaúčtovaných výdavkov na výskum a vývoj. Novým prvkom v oblasti podpory inovácií bude tzv. patent box, ktorý umožní čiastočné oslobodenie od dane z príjmov z komerčného využívania nehmotných aktív.

Rozsiahla novela však obsahuje aj drobné zmeny, ktoré niektorých daňovníkov odbremenia od platenia dane z príjmov. Po novom tak napríklad lekári nebudú musieť zdaňovať nepeňažné plnenie vo forme stravy, ktorú dostanú na rôznych odborných seminároch. Oslobodenia od dane sa tiež dočkajú peňažné a nepeňažné plnenia vyplácané z prostriedkov štátneho rozpočtu pri príležitosti udeľovania štátnych cien a vyznamenaní. Novinkou bude aj nové štandardizované tlačivo, ktoré bude nevyhnutné vyplniť pri žiadosti o predĺženie lehoty na podanie daňového priznania. Novela má tiež umožniť neziskovkám použiť maximálne 20 tis. eur z príjmov z reklamy na verejnoprospešné účely, pričom takto využité príjmy budú oslobodené od zdanenia.

Parlament však neposunul do druhého čítania návrh novely zákona o peňažných príspevkoch na kompenzáciu ťažkého zdravotného postihnutia od skupiny poslancov za hnutie OĽaNO. Opoziční poslanci navrhovali, aby sa opätovne neposudzoval zdravotný stav u osôb, ktorých zdravotný stav je chronický s trvalým poškodením, miera funkčnej poruchy je definitívna a od ďalšej liečby nemožno očakávať zlepšenie, a to najmä vo vzťahu k nároku na parkovací preukaz.