Putinovi môžu víťazstvo vo voľbách zabezpečiť dlhy domácností

Diskusia 1  
Putinovi môžu víťazstvo vo voľbách zabezpečiť dlhy domácností
Zdroj: bloomberg
Foto: SITA/AP


23. 11. 2017 - Ruská technokratická vláda nie je prezidentom Putinom nútená k žiadnym významným reformným krokom. Ekonomika sa musí opäť raz spoliehať na spotrebiteľa, ktorý sa zadlžuje, aby mohol nakupovať nehnuteľnosti, či tovar z dovozu. Podľa špecialistu na Rusko, Leonid Bershidského, ruská ekonomika síce rastie, ale nestojí na pevných základoch. Bez hlbších zmien nebude takéto oživenie udržateľné.

Spotrebiteľov podporuje v nákupoch stabilný rubeľ a nízka inflácia. Aj napriek tomu, že reálne príjmy v súčasnosti klesajú. Domácnosti to riešia navyšovaním dlhov. Na konci roka 2016 asi 20 % spotrebiteľských úverov klasifikovali ako nesplatiteľné. Banky sa začali snažiť obmedzovať úverové riziko a pristúpili k sprísňovaniu svojich úverových štandardov. Tento rok centrálna banka znížila svoju kľúčovú sadzbu z 10 % na 8,25 % a banky neodolali pokušeniu ponúknuť viac pôžičiek súkromnému sektoru. Sadzby pri hypotékach sú na historických minimách, spotrebiteľské úvery sú opäť dostupnejšie a spotrebiteľ má dobré dôvody pre navyšovanie svojich dlhov.

Putinovi môžu víťazstvo vo voľbách zabezpečiť dlhy domácností

Centrálna banka tvrdí, že sa nemá prečo znepokojovať súčasným stavom, pretože úvery podľa nej  nerastú prehnaným tempom. Ruské banky navyše v hypotékach držia aktíva zodpovedajúce len asi 5,5 % HDP, pre porovnanie napríklad v Poľsku je to 20 % HDP. Centrálna banka ale začína mať obavy z možnej bubliny. Od počiatku tohto mesiaca vyžaduje omnoho vyššiu tvorbu rezerv oproti poskytnutým hypotékam. Okrem nedostatočného rastu príjmov, ktorý zvyšuje rizikovosť nových dlhov, ju znepokojuje aj to, že už musela zachraňovať dve veľké banky Otkritie a B&N. Súkromné banky len ťažko dokážu konkurovať  štátnym Sberbank a VTB a preto berú na seba viac rizika. Centrálnq banka sa ale obáva, že ak by musela pomáhať aj ďalším finančným inštitúciám, bola by to pre jej súvahu príliš veľká záťaž.

Rusko potrebuje omnoho lepší zdroj rastu, než je dlhom poháňaný dopyt domácností. Vláda sa spoliehala na investície a tie boli v druhom štvrťroku skutočne mimoriadne silné. Pokiaľ ale má tento trend pokračovať, musí sa zlepšiť exportná konkurencieschopnosť ruských firiem. Keď v minulosti dochádzalo k rastom cien ropy, investície do konkurencieschopnosti a väčšia diverzifikácia väčšinou trpeli. Dnes sa cena ropy drží na viac ako 63 dolároch za barel, čo je podstatne vyššie ako je hranica 40 dolárov,  s ktorou počítala vláda vo svojom rozpočte.

Vladimir Putin mal vždy neobyčajné šťastie. Nie je tomu inak ani teraz. Ruská ekonomika sa vracia k rastu a domácnosti zvyšujú svoje výdavky práve v čase, keď sa pripravuje na ďalšiu prezidentskú kandidatúru. Ale udržať súčasný rast počas nasledujúcich šiestich rokov si už bude vyžadovať viac ako len šťastie. Putin sa namiesto ekonomiky zatiaľ zameriava na geopolitickú oblasť. Bez ucelenej  ekonomickej stratégie.