Dôchodkyne poberajúce tzv. dôchodok manželky nemajú na vianočný príspevok nárok

Diskusia 2  Zdroj: TASR

20. 11. 2017 - Dôchodkyniam, ktoré poberajú tzv. dôchodok manželky, vianočný príspevok nemôže byť vyplatený. Dôchodok manželky je totiž samostatný druh dôchodku, ku ktorému vianočný príspevok podľa platnej legislatívy nepatrí.

Ide o druh dôchodku, ktorý Sociálna poisťovňa vypláca niektorým ženám podľa zákona o sociálnom zabezpečení účinného do konca roka 2003. V súčasnosti sa už tento druh dôchodku nepriznáva. Ostatným ženám, ktoré poberajú iný druh dôchodku a spĺňajú aj ďalšie podmienky pre výplatu vianočného príspevku, poisťovňa tento príspevok v decembri tohto roka vyplatí. 

Vianočný príspevok poisťovňa poskytne takému dôchodcovi (žene aj mužovi), ktorý má v decembri 2017 nárok na výplatu starobného dôchodku, predčasného starobného dôchodku, invalidného dôchodku, sociálneho dôchodku, vdovského prípadne vdoveckého dôchodku alebo sirotského dôchodku. Zároveň musí tiež spĺňať podmienku bydliska na území Slovenskej republiky a výška jeho dôchodku (prípadne úhrn dôchodkov) vyplatená za december 2017 nepresiahne hranicu 547,20 eura.
TASR informovala Sociálna poisťovňa.