Osvedčenie o významnej investícii pre VW Slovakia čaká zmena

Pridajte názor  Zdroj:

14. 11. 2017 - Osvedčenie o významnej investícii na realizáciu stavby "Rozšírenie kapacít závodu na výrobu automobilov v Bratislave" pre spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s., čaká zmena.

Osvedčenie o významnej investícii na realizáciu stavby "Rozšírenie kapacít závodu na výrobu automobilov v Bratislave" pre spoločnosť Volkswagen Slovakia, a.s., čaká zmena. Vyplýva to z návrhu Ministerstva hospodárstva (MH) SR, ktorý by mala prerokovať a schváliť 15. novembra vláda.

V zozname pozemkov osvedčenia tvoriacich podnikový pozemok podľa zákona o významných investíciách sú podľa MH SR zahrnuté pozemky určené na výstavbu výrobnej prevádzky o veľkosti 259.568 m2, výstavbu logistickej časti súvisiacej s výrobou o veľkosti 267.660 m2 a výstavbu novej kanalizácie o veľkosti 2.146.343 m2.

"Z dôvodu, že pri vydávaní osvedčenia nebolo možné s dostatočnou presnosťou umiestniť a fixovať finálne trasovanie inžinierskych sietí, dimenzovanie rozmerov a umiestnenie obslužnej dopravnej infraštruktúry pre výrobnú a logistickú halu, ako aj celého areálu žiadateľa, vrátane ochranných pásiem, podal žiadateľ 20. septembra 2017 žiadosť o zmenu osvedčenia. Žiadateľ požaduje do osvedčenia doplniť pozemky o celkovej výmere 2386 m2. Tieto pozemky sa nachádzajú v okrese Bratislava 4, obec Bratislava, mestská časť Záhorská Bystrica, katastrálne územie Záhorská Bystrica," zdôvodnil potrebu zmeny rezort hospodárstva.

MH SR pripomenulo, že celková investícia súvisiaca s osvedčením dosiahne výšku 352 miliónov eur a v nadväznosti na predmetnú investíciu žiadateľ vytvorí minimálne 2500 nových pracovných miest.