Dobrý zárobok aj v budúcnosti: 10 povolaní, ktoré dnes ešte nepoznáme

Diskusia 3  
Dobrý zárobok aj v budúcnosti: 10 povolaní, ktoré dnes ešte nepoznáme
Zdroj: HOR
Foto: TASR/H.Mišovič;F.Iván;AP;thinkstock


12. 11. 2017 - Ako bude vyzerať trh práce o niekoľko rokov? Špecializovaných odborníkov z roka na rok ubúda a nároky sa budú zvyšovať. Aj vďaka nástupu nových pracovných úloh a nižším mzdám v niektorých odvetviach. Odborník na prácu v sociálnych médiách je momentálne v kurze, jeho práca ale v budúcnosti už bude delegovaná do odvetvia marketingu či produktového manažmentu. Vďaka sociálnym sieťam postupne stratíme schopnosť komunikovať priamo, čo si vyžiada vznik novej profesie, ktorá uľahčí nadväzovanie vzťahov.

V súvislosti s prudkým rozvojom technológií, trendom prelínania virtuálneho a ľudského sveta a zrýchľujúcim sa tempom elektronického vývoja sa často hovorí o novej priemyselnej revolúcii. Tak ako predošlé priemyselné revolúcie priniesli so sebou zmeny v zamestnaniach (montážni pracovníci za pásom, obsluha pradiarenských strojov a podobne), ako aj zmeny v presune obyvateľstva z vidieka do miest, bude aj najbližších 10-20 rokov prinášať nové povolania. Skúsili sme popustiť uzdu fantázii a na základe informácií z technologického sveta sme zostavili popis 10 pozícií, ktoré by mohli v blízkej budúcnosti vzniknúť

Výrobca telesných orgánov
Bude tvoriť náhradné orgány, údy a končatiny, ktoré budú vybavené neurologickými senzormi, elektromotormi či biochemickými zariadeniami. Dokážu reagovať na neurónové povely a budú slúžiť na obnovu plnohodnotného života vojenských veteránov, ľudí zranených pri športe či dopravných nehodách. Potrebné znalosti – anatómia, dizajn na 3D tlačiarni, elektronika, mechanika

Dobrý zárobok aj v budúcnosti: 10 povolaní, ktoré dnes ešte nepoznáme

Elektronické farmárstvo

Povolanie, ktoré nájde uplatnenie v modernom agrobiznise, ktorý bude potrebný vzhľadom na nárast počtu obyvateľov, podporený klimatickými zmenami a posuvmi v podnebných pásmach. Novodobí farmári budú schopní online reagovať na snímky zo satelitných kamier, v prípade blížiacich sa búrok budú vedieť pokryť vertikálne skleníky ochrannými panelmi, budú schopní reagovať na aktuálny počet škodcov na ich poliach a dávkovať podľa týchto údajov postreky, či hnojivo.

Dobrý zárobok aj v budúcnosti: 10 povolaní, ktoré dnes ešte nepoznáme

Nano chirurgia

Uplatnenie miniatúrnych robotov a prístrojov napríklad v krvnom obehu, či v telesných orgánoch. Tieto nano-roboty budú schopné odstraňovať mikroskopické výrastky, alebo odblokovať zúžené tepny. Potrebné znalosti? Zrejme programovanie, technologické zručnosti a anatómia

Dobrý zárobok aj v budúcnosti: 10 povolaní, ktoré dnes ešte nepoznáme

Bio pamäťové programovanie

Starnúce obyvateľstvo bude mať možnosť bojovať s chorobami ohrozujúcimi ľudskú pamäť a pomocou prepojenia nervovej sústavy a elektronických komponentov sa budú zmierňovať dopady Alzheimerovej choroby a podobne.

Dobrý zárobok aj v budúcnosti: 10 povolaní, ktoré dnes ešte nepoznáme

Koordinátor etiky technológií
Pozícia priamo súvisiaca s predchádzajúcim povolaním. Bude stanovovať limity toho, čo je etické a čo už prekročí hranice pri doplnení a „skladovaní“ spomienok pacientov. Bude riešiť témy ako klonovanie, kmeňové bunky, opravy pamäte a rekonštrukcia orgánov.

Dobrý zárobok aj v budúcnosti: 10 povolaní, ktoré dnes ešte nepoznáme

Radikálna recyklácia na mieste

Klimatické zmeny, populačná explózia a iné faktory budú ohrozovať rovnováhu a biodiverzitu. Budúci recyklačný biznis bude vedieť rýchlo odstraňovať napríklad zhluky plastového odpadu v oceánoch pomocou flotily miniatúrnych robotov, plávajúcich fariem s baktériami pohlcujúcimi odpad a podobne.

Dobrý zárobok aj v budúcnosti: 10 povolaní, ktoré dnes ešte nepoznáme

Transkontinentálny expert na tímovú spoluprácu

Ultra-rýchle vyhľadanie kapacít, expresné doplnenie chýbajúcich odborníkov, potreba náhradného zariadenia na inom kontinente? Všetko bude riešiť expert na tímové koordinovanie ktorý bude využívať nástroje riadenia logistiky, jazykové prekladače a bude mať interkulturálne zručnosti

Dobrý zárobok aj v budúcnosti: 10 povolaní, ktoré dnes ešte nepoznáme

Špecialisti na skladovanie energie

Nové metódy výroby, zmenšovanie objemu batérií, inovatívne metódy skladovania a prenosu elektrickej energie si budú žiadať špecialistov na údržbu, riadenie tokov a reguláciu. Potrebné znalosti – solárne technológie, konštrukcia batérií, programovanie

Dobrý zárobok aj v budúcnosti: 10 povolaní, ktoré dnes ešte nepoznáme

Kouč pre virtuálny sociálny život

Nárast elektronickej komunikácie a postupné strácanie schopnosti komunikovať priamo si vyžiada nové profesie, ktoré ľuďom umožnia lepšie nadväzovať vzťahy

Dobrý zárobok aj v budúcnosti: 10 povolaní, ktoré dnes ešte nepoznáme

Tvorba nových materiálov pre 3D tlač

Pracovník bude vyvíjať materiály pre nové aplikácie 3D tlače, napríklad v odvetviach protetiky, chirurgie, interiérových úprav či opravy ciest. Budú existovať obrovské databázy tvarov, komponentov, ktoré bude možné v prípade poruchy stiahnuť a na 3D tlačiarňach vyrobiť, náhradné chrupavky pre estetickú chirurgiu budú z 3D tlače, asfaltéri si oskenujú po zime výtlky v cestách a vyplnia ich 3D odtlačkom.

Dobrý zárobok aj v budúcnosti: 10 povolaní, ktoré dnes ešte nepoznáme