Pod vládou kryptomien: Koniec bankovníctva a úverovania ako ho poznáme

Diskusia 8  
Pod vládou kryptomien: Koniec bankovníctva a úverovania ako ho poznáme
Zdroj: Bitcoin Magazine
Foto: thinkstock


23. 10. 2017 - Celý svet funguje na úver. Aká je ale budúcnosť bankovníctva a finančného sprostredkovania vo svete, v ktorom by dominovali kryptomeny?

Šéfka MMF Christine Lagardová vo svojej prednáške na konferencii Bank of England v septembri 2017 ponúkla zopár zaujímavých vyjadrení. Vysvetlila, že kryptomeny nie sú nič dočasné, ale skutočnou inováciou v peniazoch. Jediné zostávajúce prekážky rozšírenia sú technického charakteru, čo sa ale pravdepodobne podarí postupne prekonať, ako sa sektor rozvíja. Toto tvrdenie môže mať hlboké dôsledky pre budúcnosť finančného sprostredkovania a centrálnych bánk.

"V budúcnosti by sme mohli udržiavať minimálne zostatky na platobné služby v elektronických peňaženkách. Zvyšné peniaze môžu byť uložené v podielových fondoch alebo investované do platobných platforiem typu "peer-to-peer" s využitím big data a umelej inteligencie pre automatické zhodnocovanie... Niekto tvrdí, že to spochybňuje model tradičného bankovníctva, ak vieme, že sa do ekonomiky pripojí viac peňažných tokov prostredníctvom nových kanálov. Ako by sa v tejto súvislosti určovala menová politika? Dnešné centrálne banky zvyčajne ovplyvňujú ceny aktív prostredníctvom primárnych obchodníkov alebo veľkých bánk, ktorým poskytujú likviditu za pevné ceny - tzv. operácie na voľnom trhu. Ak by však tieto banky v novom finančnom svete stratili relevantnosť a dopyt po bilanciách centrálnych bánk by sa zmenšil, mohol by prenos menovej politiky zostať rovnako účinný?" pýta sa Lagardová.

Namiesto otázky mohla pokojne vyhlásiť, že v takomto svete súčasná menová politika efektívna byť nemôže. V skutočnosti je to možno ešte horšie, možno ju vôbec ani nepotrebujeme.

Viac ako storočie pracovali akademici, regulátori, finančníci a vládni úradníci na tej najvyššej úrovni, aby našli dokonalú menovú politiku na stabilizáciu makroekonomiky. Aby dokázali poskytnúť likviditu pre rast bez inflácie. Ale toto celé je založené na dvoch dôležitých pilieroch.
Po prvé, vláda musí mať monopol na peniaze. To už má viac ako jedno storočie. Vláda vytlačí peniaze, kontroluje ich dodávky, ukladá zákonné platidlo a reguluje proti vymáhaniu zmlúv denominovaných v neoficiálnej mene.
Po druhé, väčšina týchto peňazí musí byť nejakým spôsobom v bankovom systéme. Ak ich odstránite z akejkoľvek príčiny, centrálne bankovníctvo má vážny problém.

Svet kryptomien je úplne odlišný svet. A nie je divu, že sa ho vlády obávajú.

Pod vládou kryptomien: Koniec bankovníctva a úverovania ako ho poznáme

Dnes banky ako JPMorgan a Goldman Sachs experimentujú s blockchain technológiou. A k tomu ešte to vyhlásenie Lagardovej. Môže to predznamenávať vydanie novej globálnej kryptomeny, ktorá by všetko zmenila. Hlavným problémom je aj v tomto prípade čas. Mohli by prísť príliš neskoro. Model nového sveta bankovníctva je totiž už za dverami.

Existovali by vôbec banky?

Tradične existujú tri základné funkcie, ktoré banky poskytujú od pradávna. Prvou je zabezpečiť bezpečné skladovanie peňazí. Za to sa ale platí. Druhou je úverová funkcia. Čím dôveryhodnejšia je banka, tým viac je schopná využívať svoje vkladové fondy na úverovanie. Toto je podstata bankového systému s čiastočnými rezervami. Banka nemôže vyplatiť všetkých vkladateľov, ak by sa rozhodli naraz požiadať o hotovosť. Namiesto toho sa spolieha na mieru návratnosti vkladateľov. Treťou je zúčtovací systém. Pretože v takýchto transakciách je vždy riziko protistrany - banka a vkladateľ si musia navzájom dôverovať, aby sa plnili záväzky. Pri zúčtovaní transakcie sa potvrdzuje, že všetky sľuby platia. V období medzi transakciou a zúčtovaním sa peniaze stávajú úverom vydaným a prijatým len na základe dôvery.

Čo sa stane s týmito troma funkciami v peňažnej ekonomike založenej na kryptomenách?

Bitcoiny nám ukazujú, že skladovanie už stráca opodstatnenosť. Bitcoin má všetky atribúty tradičných peňazí, ale pridáva dve výhody: nič neváži a nevyžaduje si fyzický priestor. Peniaze sú "uložené" v cloude v blockchaine. Osobná peňaženka slúži na zabezpečenie prístupu prostredníctvom zaheslovanej komunikácie a dvojice kľúčov. Máte svoj súkromný kľúč, buď na papieri alebo na zariadení, ktoré ale nie je pripojené k internetu. To je všetko čo potrebujete na vytvorenie vlastného súkromného bankového impéria. Bez dôveryhodných vzťahov, bez osobnej identifikácie, bez kreditnej histórie.

Pod vládou kryptomien: Koniec bankovníctva a úverovania ako ho poznáme

Pokiaľ ide o zúčtovanie, jedným z najzložitejších prvkov Bitcoinu je spôsob, ktorým sa znižuje alebo eliminuje riziko zmluvnej strany spojené s transakciou. Transakcie sú zúčtované okamžite, v momente, kedy boli zrealizované. Niečo také nebolo v histórii peňazí a financií doteraz možné. S tradičnými peniazmi sa do dá dosiahnuť len platbou v hotovosti. Načo by nám boli tradičné banky v pozícii clearingového centra?

Sme zvyknutí hovoriť, že celý svet funguje na úver. Je to na základe podstaty finančného systému, nie preto, že sme finančne nezodpovední a zbytočne sa zadlžujeme. Ale v čase sofistikovaných moderných finančných technológií je doterajší systém staromódny. Stále sa spoliehame na vzťahy založené na dôvere, úverové nástroje, ktoré predstavujú majetok a časové oneskorenie transakcií. Výsledkom toho je, že každá transakcia, ktorá sa neuskutočňuje osobne v hotovosti, závisí od určitého rozšírenia úveru, a preto zahŕňa sprostredkovanie tretích strán a to zase nevyhnutne zahŕňa určité riziko zmluvnej strany. Aj tie najmodernejšie bezdotykové digitálne platby cez mobil sa spoliehajú na úverové podmienky a neponúkajú okamžité zúčtovanie. Ani nemôžu, pretože to systém národných peňazí jednoducho neumožňuje.

Kryptomeny sú v tomto ohľade niečo celkom odlišné. Hodnota nie je vôbec viazaná na národnú menu. Nemajú žiadnu hodnotu ako komodita alebo aktíva. Hodnota je založená na hodnote využitia služieb poskytovaných distribuovanou knihou založenou na cloudovom systéme.

Banky by mali vydávať svoje vlastné digitálne peniaze, aby mohla existovať sekundárna úroveň platobných systémov, ľahšia a efektívnejšia. Bitcoiny nebudú praktické pri obyčajných spotrebiteľských nákupoch, slúžili by ako rezervná mena pre banky, ktoré vydávajú svoje vlastné digitálne peniaze. Väčšina transakcií v Bitcoinoch by sa vyskytovala medzi bankami. Rôzne banky môžu mať rôzne politiky, niektoré by mohli byť agresívnejšie, iné konzervatívnejšie. Niektoré by mali len čiastkové rezervy v Bitcoinoch, iné 100 % pokrytie.Úrokové sadzby sa môžu líšiť. Konkurenčného voľné bankovníctvo by vytváralo stabilný, inflačný a samoregulačný systém.

Ak máte dnes nadbytočné menové rezervy vo svojom vlastníctve, môžete ich požičať iným, aby ich využili. Aby sa znížili riziko zlyhania potrebujete zábezpeku v akejkoľvek forme. Tiež je potrebné vytvoriť dôverný vzťah. Keď si požičiate virtuálne peniaze, strácate dosah na tieto peniaze, rovnako ako keby ste preniesli fyzický majetok. Zmluvné podmienky špecifikujú spôsoby, ktorými by sa mohla uskutočniť neskoršia výmena. To je ale presne tak, ako to dnes funguje v hotovostnej ekonomike: ak priateľovi dáte hotovosť, nebudete ju predsa naspäť násilne vymáhať. Ako veriteľ sa spoliehate na vytvorenie zmluvného vzťahu, ktorý vytvára očakávania pre budúcu platbu spolu s určitou mierou rizika. Takéto úverové trhy sa dnes u postupne rozvíjajú.

Pod vládou kryptomien: Koniec bankovníctva a úverovania ako ho poznáme

V priebehu storočia centrálneho bankovníctva vidíme, že úrokové sadzby sa neúprosne znižujú a emisné podmienky sa dramaticky menia a uprednostňujú sa dlhšie obdobia, čoraz menej zábezpeky a čoraz zložitejšie formy vlastníctva. Na úverových trhoch založených na kryptomenách uvidíme opačný trend: kratšie termíny, vyššie požiadavky na kolaterál, veľmi jasné podmienky, ktoré vymedzujú nesporné práva na vlastníctvo a presadzovanie termínov zapracovaných do úverových protokolov.

Nový svet by mohol byť finančne zdravý, stabilný, decentralizovaný a demokratizovaný, pretože sa na ňom môže zúčastniť ktokoľvek. Už viac ako jedno storočie sa bankový systém používa na financovanie štátu, destabilizáciu hospodárstva, splácanie súkromných úspor, vylúčenie ľudí zo sytému, ktorí nemajú prístup k bankám, na podporu finančnej závislosti a dokonca vytváranie násilia v bezprecedentnom rozsahu. To všetko preto, lebo neexistovala technológia na výmenu meny. Tento monopol ale môže padnúť. Panika zo strany vlád už naberá na intenzite.