Dlhopisy tvorili v septembri z celkových obchodov 99,81 %

Pridajte názor  Zdroj: SITA

13. 10. 2017 - Celkovo sa pritom v deviatom mesiaci obchodovali v 382 transakciách, v ktorých sa previedlo spolu 248,56 mil. dlhopisov.

Obchody s dlhopismi na bratislavskej burze naďalej dominujú. Podľa údajov Burzy cenných papierov v Bratislave (BCPB) totiž dosiahol v septembri objem obchodov s dlhovými cennými papiermi 288,53 mil. eur, čo predstavovalo až 99,81 % celkového objemu septembrových obchodov na burze. Celkovo sa pritom v deviatom mesiaci obchodovali v 382 transakciách, v ktorých sa previedlo spolu 248,56 mil. dlhopisov.

V porovnaní s augustom to predstavovalo pokles počtu transakcií o 18,03 %, pokles počtu zobchodovaných cenných papierov o 9,6 % a pokles dosiahnutého finančného objemu o 19,19 %. Na medziročnej báze bol zaznamenaný nárast počtu transakcií o 34,51 %, pri poklese počtu zobchodovaných cenných papierov o 37,92 % a poklese dosiahnutého finančného objemu o 30,01 %. Rovnako ako v minulých mesiacoch, aj v sledovanom mesiaci mali v obchodovaní s dlhopismi prevahu priame obchody, s finančným objemom vo výške 276,42 mil. eur, nad kurzotvornými obchodmi s objemom 12,11 mil. eur.

Trhová kapitalizácia dlhopisov k poslednému obchodnému dňu sledovaného mesiaca dosiahla hodnotu 43,212 mld. eur, čo predstavovalo 1,63-percentný medzimesačný rast. Trhová kapitalizácia emisií dlhopisov umiestnených na trhu kótovaných cenných papierov od konca predchádzajúceho mesiaca vzrástla o 0,89 % a má hodnotu 37,211 mld. eur.