Zmena hypoték pre mladých: Ktoré banky získajú a ktoré naopak stratia

Pridajte názor  
Zmena hypoték pre mladých: Ktoré banky získajú a ktoré naopak stratia
Zdroj: Finančná hitparáda
Foto: thinkstock


13. 10. 2017 - Od nového roka budú platiť nové pravidlá pre hypotekárne úvery pre mladých. Aký bol cieľ tejto zmeny, zmenia sa podmienky získania príspevku, ktoré banky na tom získajú a ktoré naopak stratia v rámci konkurencieschopnosti?

Cieľom zmeny je zjednodušiť, ale predovšetkým zjednotiť formu príspevku pre mladých medzi bankami. Dnes platí, že rozdiel v zostatku úveru medzi najlepšou a najhoršou bankou je po 5 rokoch splácania takmer 2775 eur. Dôvodom je fakt, že niektoré banky započítavajú príspevok vo forme zníženia úrokovej sadzby, teda klient má naozaj úrok takmer 0 %. Ostatné banky používajú spôsob, v ktorom klientovi započítavajú príspevok banky 1 % do úrokovej sadzby a príspevok štátu 2 % vo forme zníženia celkovej splátky.

Tieto rozličné spôsoby vyústili do toho, že výber vhodnej banky je pre klientov úplne neprehľadný a mätúce informácie podávajú mnohokrát aj samotní pracovníci bánk.

Spôsob pripisovania štátneho príspevku pre mladých od 1.1.2018
Od nového roka už nebude existovať samostatne úverový produkt hypotekárny úver pre mladých. Banky budú ponúkať klasické hypotekárne úvery a štátny príspevok bude v podobe daňového bonusu preplatenia polovice zaplatených úrokov za rok, maximálne však 400 eur. Tým pádom bude pre klientov oveľa prehľadnejšia ponuka bánk, keďže ako hlavný parameter výberu im bude slúžiť úroková sadzba. Žiadateľ o úver si tento bonus bude dokladovať prostredníctvom daňového priznania.

Podmienky na získanie sa nemenia
Podmienky na získanie štátneho príspevku sa z pohľadu veku a príjmovej hranice oproti aktuálnemu spôsobu ŠPM nemenia. Aj naďalej musí mať žiadateľ do 35 rokov a jeho priemerný hrubý príjem za predchádzajúci kalendárny rok nesmie presiahnuť hranicu 1,3 násobku priemernej mesačnej nominálnej mzdy v národnom hospodárstve SR za štvrťrok, ktorý predchádza dvom štvrťrokom, v ktorom bola podaná žiadosť o hypotekárny úver.

Ako sa dotkne zmena už existujúcich úverov so ŠPM
Zmena bude platná len na nové žiadosti o úver. Klientov, ktorí už čerpajú štátny príspevok aktuálnym spôsobom sa zmena nedotkne.

Ako to zasiahne konkrétne banky?
Ako sa dotkne zmena jednotlivých bánk je znázornené v nasledujúcej tabuľke, v ktorej je porovnaná výška zaplatených úrokov za obdobie 5 rokov. Porovnávané parametre: 50 000 eur, 30 rokov, aktuálne úrokové sadzby bánk a spôsob pripisovania štátneho príspevku, fixácia 5 rokov, 80 % LTV.

Zmena hypoték pre mladých: Ktoré banky získajú a ktoré naopak stratia

 

Pokiaľ uvažujete v dohľadnom čase o hypotéke, rozhodne by ste o ňu mali požiadať ešte tento rok.