Najviac poberateľov invalidného dôchodku žije v Prešovskom kraji

Diskusia 3  Zdroj: TASR

12. 10. 2017 - Sociálna poisťovňa k 30. septembru tohto roka vyplácala invalidný dôchodok 118.365 mužom a 118.713 ženám.

Sociálna poisťovňa k 30. septembru tohto roka vyplácala invalidný dôchodok 118.365 mužom a 118.713 ženám. Tento druh dôchodku poberá najmenej poistencov zo západného Slovenska.

V Bratislavskom kraji invalidný dôchodok dostáva spolu 18.566 obyvateľov a v Trnavskom kraji 26.642. Naopak, najviac ich je z východného a severného Slovenska. V Prešovskom kraji žije celkom 37.856 invalidných dôchodcov, v Žilinskom 33.816.

Priemerná výška samostatne vyplácaného invalidného dôchodku k poslednému septembrovému dňu dosiahla 266,38 eura, pričom muži dostávali priemerne 290,01 eura a ženy 241,66 eura.

Pri invalidných dôchodkoch s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť do 70 % predstavoval priemerný invalidný dôchodok výšku 200,32 eura (u mužov 219,07 eura, u žien 182,27 eura). Invalidní dôchodcovia s mierou poklesu schopnosti vykonávať zárobkovú činnosť nad 70 % dostávali túto dávku v priemernej výške 360,24 eura. U mužov to bolo priemerne 381,45 eura a u žien 335,27 eura.

TASR informovala Sociálna poisťovňa.