Dôchodcovia nemusia SP nahlasovať zmenu zdravotnej poisťovne a ani OP

Diskusia 1  Zdroj: TASR

4. 10. 2017 - Dôchodcovia často posielajú fotokópie potvrdenia o zmene zdravotnej poisťovne alebo zmene občianskeho preukazu Sociálnej poisťovni (SP).

Dôchodcovia často posielajú fotokópie potvrdenia o zmene zdravotnej poisťovne alebo zmene občianskeho preukazu Sociálnej poisťovni (SP). Tieto zmeny však nie je potrebné poisťovni nahlasovať.

Príjemca akéhokoľvek druhu dôchodku je povinný nahlásiť najmä zmenu adresy na doručovanie zásielok, prípadne dôchodkovej dávky, zmenu čísla účtu, na ktorý sa dôchodok poukazuje, zmenu mena a priezviska.

Zmenu osobných údajov môžu poberatelia dôchodkových dávok nahlásiť osobne v ústredí či v ktorejkoľvek pobočke SP, alebo písomne. Pre nahlasovanie zmien osobných údajov nie je určené tlačivo, tieto zmeny je potrebné nahlásiť neformálnym listom, v ktorom nesmú chýbať identifikačné údaje poberateľa dôchodku, najmä rodné číslo a jeho podpis.

Podľa hovorcu poisťovne Petra Višvádera zmenu čísla účtu je možné nahlásiť prostredníctvom tlačiva Poukazovanie dôchodkových dávok na účet dôchodcu v banke alebo Žiadosť o poukazovanie dôchodkových dávok na účet manžela/manželky dôchodcu, ktoré sú dostupné na webe SP, v ústredí a pobočkách SP, a tiež v bankách.

TASR o tom informovala Sociálna poisťovňa.