V treťom pilieri si koncom júna sporilo 741 tisíc ľudí

Pridajte názor  Zdroj: SITA

4. 10. 2017 - Počet účastníkov tretieho penzijného piliera v prvom polroku tohto roka vzrástol o viac ako 16 tisíc, čo bol podľa Národnej banky Slovenska najvyšší polročný prírastok prinajmenšom od roku 2007.

V treťom penzijnom pilieri, ktorý spravujú doplnkové dôchodkové spoločnosti (DDS), si na konci júna tohto roka sporilo 741 tisíc osôb. Ako v správe o stave a vývoji slovenského finančného trhu za prvý polrok tohto roka uvádza Národná banka Slovenska (NBS), rast záujmu o sporenie prostredníctvom systému doplnkového dôchodkového sporenia z predošlých dvoch rokov sa v prvej polovici tohto roka ešte viac prehĺbil. "Počet účastníkov s nenulovou zmluvou vzrástol o viac ako 16 tisíc, čo bolo o tretinu viac ako v prvom, či druhom polroku 2016, a zároveň išlo o najvyšší polročný prírastok prinajmenšom od roku 2007," uviedla centrálna banka.

 

Opačný vývoj bol pozorovaný pri poberateľoch dávok. "Ich počet sa v prvej polovici roka 2017 znížil o necelé 3 tisícky, čím nadviazal na poklesy z uplynulých troch rokov," konštatuje sa v materiáli. Priemerná výkonnosť príspevkových doplnkových dôchodkových fondov na medziročnej báze ku koncu júna dosiahla 2,8 %. Najvyššie nominálne zhodnotenie vo výške 6,4 % priniesli rastovo orientované fondy. Vyvážené fondy podľa NBS zarobili v priemere 2,3 % a konzervatívne 0,1 %. "Výnos výplatných doplnkových dôchodkových fondov sa nachádzal v zápornom pásme na úrovni - 0,6 %," uviedla centrálna banka.

Objem aktív spravovaný v sektore doplnkového dôchodkového sporenia pokračoval v rovnomernom raste. Čistá hodnota spravovaných aktív v prvom polroku tohto roka stúpla o 97 mil. eur a v jeho závere dosiahla úroveň tesne nad 1,8 mld. eur. Dynamika rastu bola podľa NBS obdobná ako v minulom roku. "Čistý tok prostriedkov medzi doplnkovými dôchodkovými fondmi a účastníkmi a poberateľmi, teda rozdiel odvedených príspevkov a vyplatených dávok, sa vyše dvoma tretinami podieľal na kumulácii aktív," konštatuje sa v správe.