BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj: SITA

3. 10. 2017 - BRATISLAVA 3. októbra (SITA) -Zmena výšky úrokového výnosu:Československá obchodná banka, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov, ISIN: SK4120010976, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 1,90% p.a., platnú pre nasledujúce ročné obdobie od 5.10.2017 do 4.10.2018.Zmena menovitej hodnoty:Emitent hypotekárnych záložných listov Československá obchodná banka, a.s., ISIN: SK4120010976, v súlade s emisnými podmienkami, k 5.10.2017 splatí 250,- EUR z menovitej hodnoty dlhopisu.

BRATISLAVA 3. októbra (SITA) -

Zmena výšky úrokového výnosu:
Československá obchodná banka, a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov, ISIN: SK4120010976, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 1,90% p.a., platnú pre nasledujúce ročné obdobie od 5.10.2017 do 4.10.2018.

Zmena menovitej hodnoty:

Emitent hypotekárnych záložných listov Československá obchodná banka, a.s., ISIN: SK4120010976, v súlade s emisnými podmienkami, k 5.10.2017 splatí 250,- EUR z menovitej hodnoty dlhopisu. Aktuálna menovitá hodnota dlhopisov sa zníži zo 750,- EUR na 500,- EUR.