BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj: SITA

29. 9. 2017 - BRATISLAVA 29. septembra (SITA) -Informácie o hospodárení emitentov:Emitent kótovaných cenných papierov SLOVNAFT, a.s. poskytol BCPB neauditované neko

BRATISLAVA 29. septembra (SITA) -

Informácie o hospodárení emitentov:
Emitent kótovaných cenných papierov SLOVNAFT, a.s. poskytol BCPB neauditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30.6.2017 podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 61 974 000,- EUR.
Emitent ďalej poskytol neauditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30.6.2017, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 66 881 000,- EUR.

Informácie o hospodárení emitentov:

Emitent kótovaných cenných papierov Biotika a.s. poskytol BCPB neauditované nekonsolidované finančné výsledky podľa SAS k 30.6.2017, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 292 511,- EUR.

Informácie o hospodárení emitentov:

Emitent kótovaných cenných papierov UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia, a.s. poskytol BCPB neauditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30.6.2017, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 3 746 000 000,- CZK.
Emitent zároveň poskytol BCPB neauditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30.6.2017, podľa ktorých spoločnosť dosiahla zisk 4 237 000 000,- CZK.

Informácie o hospodárení emitentov:

Emitent kótovaných cenných papierov SLOVENSKÉ ENERGETICKÉ STROJÁRNE a.s. poskytol BCPB neauditované nekonsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30.6.2017, podľa ktorých spoločnosť dosiahla stratu 3 312 000,- EUR.
Emitent zároveň poskytol BCPB neauditované konsolidované finančné výsledky podľa IFRS k 30.6.2017, podľa ktorých spoločnosť dosiahla stratu 3 092 000,- EUR.

Zmena výšky úrokového výnosu:

UniCredit Bank Czech Republic and Slovakia a.s., ako emitent hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120009903, oznámila burze hodnotu úrokového výnosu 0,221 % p.a., platnú pre nasledujúce štvrťročné obdobie od 30.9.2017 do 31.12.2017.