Účastníci protifašistického odboja budú mať od novembra vyšší príspevok zo Sociálnej poisťovne

Diskusia 1  Zdroj: SITA

29. 9. 2017 - Dôchodcom, ktorí boli priamymi účastníkmi národného boja za oslobodenie, zvýši Sociálna poisťovňa od novembra tohto roka príspevok z 20 eur na 70 eur mesačne.

Sociálna poisťovňa od novembra tohto roka zvýši príspevok dôchodcom ako účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách, ak im vypláca starobný, predčasný starobný, invalidný, vdovský alebo vdovecký dôchodok. "Dôchodcom, ktorí boli priamymi účastníkmi národného boja za oslobodenie, zvýši Sociálna poisťovňa od výplatného termínu dôchodku v novembri 2017 príspevok z 20 eur mesačne na 70 eur mesačne," informoval hovorca Sociálnej poisťovne Peter Višváder.

Tým dôchodcom, ktorí sú pozostalými osobami po účastníkoch národného boja za oslobodenie, poisťovňa príspevok zvýši z 10 eur na 20 eur mesačne. Dôchodok priamych účastníkov národného boja za oslobodenie tak bude vyšší o 50 eur mesačne a dôchodok pozostalých osôb o 10 eur mesačne. Príspevok je súčasťou vyplácaného dôchodku.

Pozostalým osobám po účastníkoch národného boja za oslobodenie Sociálna poisťovňa zvýši príspevok aj od výplatného termínu v januári 2019, a to z 20 eur mesačne na 35 eur mesačne. Sociálna poisťovňa o zvýšení príspevku rozhodne do 31. januára budúceho roka písomným rozhodnutím, ktoré zašle oprávneným osobám. Zvýšenie príspevku k dôchodku vyplýva zo schválenej novely zákona o poskytovaní príspevku účastníkom národného boja za oslobodenie a vdovám a vdovcom po týchto osobách.