Nezáujem o fondy peňažného trhu pokračoval aj v druhom štvrťroku

Diskusia 1  Zdroj:

26. 9. 2017 - Kým koncom marca bol podiel fondov peňažného trhu na úrovni 0,55 %, na konci júna to bolo 0,52 %.

Podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov sa znižoval aj v druhom kvartáli. Ako ďalej konštatovala Národná banka Slovenska (NBS), ku koncu júna ich podiel na celkových aktívach podielových fondov klesol na hodnotu 0,52 %. Ku koncu marca to bolo 0,55 % a na konci minulého roka to bolo 0,58 %.

Najväčší podiel na celkových aktívach mali koncom prvého polroka zmiešané fondy s podielom 41,76 %. Nasledovali dlhopisové fondy, ktorých podiel medzikvartálne klesol na 28,30 %. Na treťom mieste boli realitné fondy s podielom 18,05 %. Podiel akciových fondov na konci júna sa znížil na hodnotu 6,40 %. Podiel kategórie ostatných fondov, medzi ktoré sú zaradené napríklad zaistené fondy, špeciálne fondy alternatívnych investícií, špeciálne fondy cenných papierov a špeciálne fondy profesionálnych investorov klesol na 4,96 %.

Na finančnom trhu SR je kolektívne investovanie zastúpené šiestimi tuzemskými správcovskými spoločnosťami a jednou zahraničnou správcovskou spoločnosťou, pričom ku koncu júna mali v správe 88 tuzemských otvorených podielových fondov. Tuzemské správcovské spoločnosti sú Asset Management Slovenskej sporiteľne, IAD Investments, Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, Sandberg Capital, Tatra Asset Management a VÚB Asset Management. Zahraničnou správcovskou spoločnosťou je ČSOB Asset Management.