OZ KOVO spustilo petíciu za skorší odchod do dôchodku

Diskusia 9  Zdroj: TASR

18. 9. 2017 - Ľudia na Slovensku by mali mať možnosť odísť do dôchodku vo veku 64 rokov. Odborový zväz KOVO preto spustil petíciu, v ktorej žiada vytvorenie podmienok pre skorší odchod do dôchodku.

Ľudia na Slovensku by mali mať možnosť odísť do dôchodku vo veku 64 rokov. Odborový zväz KOVO preto spustil petíciu, v ktorej žiada vytvorenie podmienok pre skorší odchod do dôchodku.
"Cieľom tejto petície je zmena dnešného dôchodkového systému, a to hlavne snaha zastaviť predlžovanie veku odchodu do dôchodku a vytvorenie možnosti pre skorší odchod do dôchodku bez krátenia jeho výšky," informuje zväz na svojej internetovej stránke.
OZ KOVO navrhuje, aby bola zákonom stanovená maximálna hranica veku pre odchod do starobného dôchodku na 64 rokov. Taktiež navrhuje umožniť skorší odchod do dôchodku aj pri náročnejších pracovných pozíciách, napríklad pre ľudí vykonávajúcich rizikové práce s bezprostredným ohrozením zdravia či vo viaczmennej prevádzke tak, aby im skorší odchod do dôchodku nespôsobil krátenie dôchodkovej dávky.
Od 1. januára totiž došlo na Slovensku k zmenám týkajúcim sa dôchodkového veku. Zákonný dôchodkový vek 62 rokov sa bude každoročne meniť v závislosti od strednej dĺžky života, pričom horná hranica veku odchodu do dôchodku v SR nie je pevne stanovená. V roku 2017 sa dôchodkový vek predĺžil o 76 dní, v roku 2018 by sa mal predlžovať o ďalších 63 dní. "Ľudia, ktorí pôjdu do penzie v roku 2018, budú môcť o dôchodok požiadať vo veku 62 rokov a 139 dní. Takýto mechanizmus sa bude uplatňovať každoročne a vek odchodu do dôchodku sa bude posúvať podľa strednej dĺžky dožitia bez obmedzenia maximálneho veku. Je reálne, že pri tomto nastavení pôjdu súčasní tridsiatnici do starobného dôchodku vo veku 68 rokov," upozorňuje zväz.
Odborári s týmto mechanizmom určovania veku odchodu do dôchodku nesúhlasia, pretože podľa nich nezohľadňuje zdravotný stav zamestnancov ani pracovnú záťaž. "Podľa viacerých štúdií je totiž zdravotný stav zamestnancov na Slovensku v preddôchodkovom veku jedným z najhorších v EÚ," upozorňuje zväz.