Sociálna poisťovňa vyplácala v prvom polroku menej garančných dávok

Pridajte názor  Zdroj: SITA

17. 9. 2017 - Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľov Sociálna poisťovňa za január až jún tohto roka vynaložila 1,52 mil. eur, čo je medziročne menej o  54 tis. eur.

Dávku garančného poistenia dostávalo zo Sociálnej poisťovne (SP) počas prvého polroka tohto roka priemerne mesačne 151 osôb. V porovnaní s prvým polrokom vlaňajška ide o pokles o 14 poberateľov dávky. Na uspokojenie mzdových nárokov zamestnancov v prípade platobnej neschopnosti zamestnávateľov poisťovňa za prvý polrok tohto roka vynaložila 1,52 mil. eur, čo je medziročne menej o 54 tis. eur. Priemerná vyplatená suma dávky garančného poistenia za január až jún predstavovala 1 673,30 eura. V porovnaní s prvým polrokom minulého roka stúpla o 81,50 eura. Uvádza sa to v správe o hospodárení SP za prvý polrok tohto roka.

Garančné poistenie je poistenie pre prípad platobnej neschopnosti zamestnávateľa na uspokojovanie nárokov zamestnanca a na úhradu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie nezaplatených zamestnávateľom do základného fondu príspevkov na starobné dôchodkové sporenie.

Zamestnanec v pracovnom pomere, člen družstva, ktorý je v pracovnom vzťahu k družstvu, a fyzická osoba, ktorá vykonáva práce na základe dohody o brigádnickej práci študentov, dohody o vykonaní práce a dohody o pracovnej činnosti, má nárok na jednorazovú dávku garančného poistenia, ak sa jeho zamestnávateľ stal platobne neschopný a nemôže uspokojiť jeho nároky vyplývajúce z pracovnoprávneho vzťahu.