Výhodnejšie alternatívy k termínovaným vkladom: Na čo si dať pozor?

Pridajte názor  
Výhodnejšie alternatívy k termínovaným vkladom: Na čo si dať pozor?
Zdroj: Finančná hitparáda
Foto: thinkstock


14. 9. 2017 - Peniaze uložené v bankách na vkladových produktoch v súčasnosti strácajú na hodnote. Výhodnejšie formy zhodnocovania peňazí aktuálne ponúkajú kombinované termínované vklady a korporátne dlhopisy.

Podľa aktuálneho trendu to vyzerá tak, že si Slováci budú musieť zvyknúť na istú mieru rizika v prípade, ak budú chcieť zaujímavejšie zhodnotiť svoje úspory.

Kombinované termínované vklady

Čo to je
Produkt, kde časť svojich úspor uložíte na termínovaný vklad so zvýhodnenou úrokovou sadzbou a časť investujete do podielových fondov. Termínovaný vklad je vo väčšine prípadov s viazanosťou na 12 mesiacov a ponúkaná ročná úroková sadzba je aktuálne od 1,00 % do 4,00 %, záleží od konkrétnej ponuky a pomeru v akom delíte vaše úspory do termínovaného vkladu a investície do podielových fondov (čím viac úspor dáte do fondov, tým vyššie zhodnotenie budete mať na zvyšných úsporách na termínovanom vklade).

Ako to funguje
Kombinované termínované vklady spájajú výhodu istoty uloženia časti peňazí na termínovanom vklade s nadštandardnou úrokovou sadzbou a možnosti získať potenciálne vyšší výnos z investovanej časti. Kým prvá časť peňazí na termínovanom vklade je chránená Fondom ochrany vkladov, druhá časť je spojená s rizikom z investovania. Kombinované termínované vklady ponúka VÚB banka, UniCredit Bank, Slovenská sporiteľňa, J&T Banka a v minulosti aj Poštová banka a ČSOB Banka.

Na čo si dať pozor
Pri kombinovaných termínovaných vkladoch si všímajte viazanosť termínovaného vkladu, pomer v akom sa delia vaše úspory a nezabudnite, že investícia do podielových fondov nie je chránená Fondom ochrany vkladov, preto je potrebné nechať si všetko ohľadom detailov konkrétneho produktu podrobne vysvetliť špecialistom.

Výhodnejšie alternatívy k termínovaným vkladom: Na čo si dať pozor?

Korporátne dlhopisy

Čo to je
Kúpou dlhopisu požičiavate na určité obdobie peniaze spoločnosti, ktorá dlhopis vydáva. Tá vám za to vypláca dohodnutý úrokový výnos a pri splatnosti dlhopisu vám vyplatí späť investovanú sumu – istinu.

Ako to funguje
Priemerná ročná úroková sadzba na termínovaných vkladoch bánk s trojročnou viazanosťou a vklade vo výške 10.000 eur je aktuálne 0,37 %. Pre porovnanie, napr. Privatbanka ponúka korporátne dlhopisy s 3-ročnou splatnosťou a s fixným výnosom 3,75 % ročne. Výhodou je, že v prípade potreby vám banka vie sprostredkovať predaj aj pred uplynutím splatnosti a k svojim úsporám sa tak dostanete o pár dní. Zároveň výnosy sú pri týchto dlhopisoch vyplácané polročne, pri termínovaných vkladoch až na konci viazanosti vkladu.

Na čo si dať pozor
Dôležité je si preveriť spoločnosť, ktorá dlhopisy vydáva. Investícia do dlhopisov totiž nie je chránená fondom na ochranu vkladov. Pozerajte sa len po silných a stabilných spoločnostiach. Všímajte si, ako dlho pôsobia na trhu, v akých segmentoch sú aktívne (čím viac oblastí, tým menšia je zraniteľnosť v dôsledku výkyvov v jednotlivých segmentoch trhu) a na čo konkrétne chcú použiť nové zdroje získané prostredníctvom dlhopisov (rozvoj podnikania - napríklad veľké developérske projekty alebo len splatenie starších dlhov).