Šedá ekonomika: Tri európske krajiny, kde sa jej mimoriadne darí

Diskusia 4  
Šedá ekonomika: Tri európske krajiny, kde sa jej mimoriadne darí
Zdroj: WEF
Foto: thinkstock


14. 9. 2017 - Neexistuje krajina, v ktorej by nebola šedá ekonomika. Vo väčšine rozvinutého sveta je jeho objem nižší ako 10 % oficiálneho HDP. Ale nie všade.

Šedá ekonomika zahŕňa všetky transakcie, ktoré prebiehajú mimo oficiálneho daňového systému, aby sa predišlo ich zdaneniu. Zároveň sú to aj transakcie, ktoré nemôžu byť zdanené z dôvodu ich povahy v rozpore s právnymi normami. Šedá ekonomika tak zahŕňa všetko od nepriznaného príjmu až po pranie špinavých peňazí. Podľa analýzy think-tanku pre globálnu finančnú integritu mala globálna šedá ekonomika pred šiestimi rokmi hodnotu približne 650 miliárd dolárov. To je viac ako HDP Švajčiarska alebo Saudskej Arábie.

Šampiónmi šedej ekonomiky na starom kontinente sú v Gréci, Taliani a Španieli. Podľa údajov nemeckého Inštitútu pre aplikovaný hospodársky výskum (IAW) dosahuje veľkosť šedej ekonomiky v Grécku 21,5 % tamojšieho HDP, v Taliansku 19,8 % a v Španielsku 17,2 % HDP.

Šedá ekonomika: Tri európske krajiny, kde sa jej mimoriadne darí