OVB spúšťa appku na hodnotenie práce sprostredkovateľov

Pridajte názor  
OVB spúšťa appku na hodnotenie práce sprostredkovateľov
Zdroj: OVB

6. 9. 2017 - OVB Allfinanz Slovensko spustila aplikáciu na hodnotenie práce sprostredkovateľa. Od 1.9.2017 má každý klient možnosť po stretnutí ohodnotiť kvalitu práce svojho sprostredkovateľa.

Najnovším krokom OVB v elektronizácii je nová webová aplikácia, vďaka ktorej môže klient okamžite po stretnutí ohodnotiť svojho sprostredkovateľa. „Chceme, aby naši sprostredkovatelia boli ešte lepší, aby odvádzali ešte kvalitnejšiu prácu. V tom nám môžu výrazne pomôcť práve klienti, ktorí majú s našimi spolupracovníkmi bezprostredný kontakt a najlepšie poznajú ich prácu,“ hovorí Jaroslav Vonkomer, predseda predstavenstva OVB Allfinanz Slovensko.

Hodnotenie zaberie klientovi maximálne 60 sekúnd. Po prihlásení prideľuje klient svojmu sprostredkovateľovi hviezdičky v troch kategóriách celková spokojnosť, znalosť produktov a vystupovanie. Následne hodnotí, do akej miery by odporúčal sprostredkovateľa ďalším klientom a môže pridať svoje poznámky.„Report z hodnotenia dostáva sprostredkovateľ, jeho vedúci a krajský riaditeľ. Podnety od klientov budú na pravidelných stretnutiach analyzované a pomáhajú pri ďalšom rozvoji našich spolupracovníkov. Hodnotenie od klienta dáva  sprostredkovateľovi okamžitú a priamu spätnú väzbu. Zároveň sa stáva nástrojom k podpore pravidelného vzdelávania,“
dopĺňa Marek Mihok, riaditeľ IT oddelenia OVB Allfinanz Slovensko


Niekoľko faktov o aplikácii na hodnotenie práce sprostredkovateľov OVB

•             Webová aplikácia s responzívnym dizajnom (upravená aj pre smartfóny) je dostupná na adrese moje.ovb.sk

•             Klient po stretnutí môže hodnotiť v 4 kategóriách a pridať poznámku k hodnoteniu

•             Hodnotí sa prideľovaním hviezdičiek (1-5)

•             OVB ako najväčšia spoločnosť v oblasti finančného sprostredkovania má v súčasnosti  vyše 5 600 sprostredkovateľov