Objem úverov na bývanie ku koncu júla vzrástol na 23,6 mld. eur

Pridajte názor  Zdroj:

4. 9. 2017 - Objem úverov na bývanie ku koncu júla tohto roka dosiahol 23,6 miliardy eur. Medzimesačne objem poskytnutých pôžičiek vzrástol o 230,1 milióna eur, medziročne stúpol o 2,92 miliardy eur.

Objem úverov na bývanie ku koncu júla tohto roka dosiahol 23,6 miliardy eur. Medzimesačne objem poskytnutých pôžičiek vzrástol o 230,1 milióna eur, medziročne stúpol o 2,92 miliardy eur. Vyplýva to z údajov, ktoré zverejnila Národná banka Slovenska (NBS).

Väčšinu z celkového objemu poskytnutých pôžičiek tvorili iné úvery na nehnuteľnosti, ktorých objem vzrástol na 15,4 miliardy eur. Za nimi nasledovali hypotekárne úvery, ktoré banky poskytli v celkovom objeme 5,9 miliardy eur, a úvery zo stavebného sporenia vzrástli na 2,3 miliardy eur.

Spomedzi finančných domov najväčší podiel na stave poskytnutých úverov na financovanie nehnuteľností dosiahla Slovenská sporiteľňa, ktorej podiel predstavoval 27,77 %. Za ňou nasledovali VÚB s 21,25-% podielom a Tatra banka s 13,60-% podielom.

V poskytovaní hypotekárnych úverov viedla zase VÚB, ktorej podiel dosiahol 43,84 %. Za ňou nasledovali Slovenská sporiteľňa s podielom na úrovni 23,71 % a Tatra banka s 15,28-% podielom. Najvyšší podiel v poskytovaní iných úverov na nehnuteľnosti mala Slovenská sporiteľňa, potom VÚB a ČSOB Banka.

Pri úveroch zo stavebného sporenia dlhodobo vedie Prvá stavebná sporiteľňa, ktorej podiel ku koncu januára 2017 dosiahol 84,36 %.