Neziskové organizácie sa nezúčastnia na verejnom vypočutí kandidátov na šéfa ÚVO

Diskusia 1  Zdroj:

25. 8. 2017 - Mimovládky sa nazdávajú, že urobiť verejné vypočutie pri takom vysokom počte uchádzačov iba necelé dva týždne po zverejnení materiálov o kandidátoch a na konci dovolenkového obdobia je neprimerané významu funkcie predsedu ÚVO.

Šesť neziskových organizácií v piatok informovalo, že sa nezúčastní na verejnom vypočutí deviatich kandidátov na predsedu Úradu pre verejné obstarávanie (ÚVO) na rokovaní vlády v stredu 30. augusta. Nazdávajú sa, že urobiť verejné vypočutie pri takom vysokom počte uchádzačov iba necelé dva týždne po zverejnení materiálov o kandidátoch a na konci dovolenkového obdobia je neprimerané významu funkcie predsedu ÚVO a limituje možnosti vybrať najlepšieho.

"Preto i vzhľadom k vysokému počtu kandidátov, ktorých kvality nie je možné objektívne preveriť za jediný deň na jednom verejnom vypočutí, sme sa rozhodli vypočutia nezúčastniť," zdôvodnili svoje rozhodnutie Nadácia Zastavme korupciu, Aliancia Fair-play, Slovensko.Digital, Inštitút SGI, Via Iuris a Nadácia Pontis.

Neziskové organizácie v uplynulých dvoch mesiacoch upozorňovali Úrad vlády SR na to, že pri väčšom počte kandidátov treba posilniť existujúci proces výberu o odborné posúdenie kandidátov a posunúť verejné vypočutie tak, aby sa verejnosť mohla naň zodpovedne pripraviť. Úradu vlády predstavili niekoľko návrhov na zvýšenie transparentnosti, odbornosti a dôveryhodnosti výberu predsedu ÚVO v druhom kole.

"Nazdávame sa, že ich zapracovanie by napomohlo zvoleniu takej osobnosti spomedzi kandidátov, ktorá bude mať nielen dôveru politických reprezentantov, ale aj odbornej verejnosti a o jeho morálnych a profesionálnych kvalitách nebudú pochybnosti," uviedli mimovládky. "Naše návrhy na výrazné skvalitnenie výberového procesu však neboli zo strany vlády prijaté. Platí to aj o návrhu, aby sa verejné vypočutie uskutočnilo spôsobom a v čase, ktorý umožní dobre spoznať kandidátov po každej stránke," dodali neziskové organizácie.

Centrum pre otvorenú politiku (COP) v piatok oznámilo, že podporuje rozhodnutie Transparency International Slovensko, Aliancie Fair-play a INEKO nezúčastniť sa na výbere nového šéfa ÚVO. "Ešte pred prvým kolom výberu sme upozorňovali, že ide zo strany vlády len o divadlo a v skutočnosti na transparentnom výbere nemá záujem. Sám premiér odmietol rešpektovať niektoré rozhodnutia ÚVO," vyhlásil výkonný riaditeľ COP Peter Markovič.

Privítal, že mimovládne organizácie nebudú súčasťou divadla organizovaného vládnou koalíciou. "Nemá zmysel sekundovať premiérovi pri jeho snahe o predstieranie transparentnosti. Vládna koalícia dokázala, že nemá záujem o odbornosť, ale o presadenie koaličného - politického kandidáta," dodal Markovič s tým, že v konečnom dôsledku o novom šéfovi ÚVO rozhodne vláda a názor zástupcov mimovládnych organizácii nebude mať žiadnu váhu.

Úrad vlády vo štvrtok informoval, že verejné vypočutie kandidátov na predsedu ÚVO sa uskutoční 30. augusta v zasadačke vlády v novej budove od 9:00. Na verejnom vypočutí sa môžu zúčastniť médiá a verejnosť priamo v zasadačke do naplnenia jej kapacity, ako aj v miestnostiach vyhradených pre tento účel s možnosťou sledovať verejné vypočutie na veľkoplošnej obrazovke. "Návrh kandidáta na predsedu ÚVO, ktorý vzíde z verejného vypočutia vládou SR, bude predložený na najbližšie rokovanie Národnej rady SR," uviedol úrad vlády.

V druhom kole výberu sa o post na čele ÚVO uchádza deväť kandidátov, z toho štyria na tomto úrade pôsobia. Pokračovať vo funkcii chce predsedníčka ÚVO Zita Táborská, ktorej päťročné funkčné obdobie uplynulo minulý mesiac. Ďalšími kandidátmi sú Peter Kubovič (právnik ÚVO), Helena Polónyi, Martin Hasay (vedúci projektovej kancelárie ÚVO), Miroslav Hlivák, Matej Sliška (vedúci oddelenia dohľadu na ÚVO), Matúš Džuppa, Ingrid Šikulajová a Elena Sivová.

Životopisy a projekty kandidátov na predsedu ÚVO, ktorí sa zúčastnia na verejnom vypočutí, sú zverejnené na portáli úradu vlády spolu s návrhom materiálu na rokovanie vlády na verejné vypočutie kandidátov na predsedu ÚVO.

V prvom kole výberu kandidáta na predsedu ÚVO vláda na verejnom vypočutí 24. mája nevybrala žiadneho z troch uchádzačov. Vtedy kandidovali Zita Táborská, Peter Kubovič, ktorí sú aj v druhom kole výberu, a Juraj Méry z ministerstva dopravy a výstavby.