Slovenské hospodárstvo rástlo aj v druhom štvrťroku

Diskusia 1  Zdroj: SITA

16. 8. 2017 - V stálych cenách vzrástol hrubý domáci produkt medziročne o 3,3 % a po očistení o sezónne vplyvy o 3,1 %.

Hrubý domáci produkt vzrástol v druhom štvrťroku v stálych cenách medziročne o 3,3 %. Po očistení výsledkov o sezónne vplyvy sa hrubý domáci produkt zvýšil oproti druhému štvrťroku 2016 o 3,1 % a oproti prvému štvrťroku 2017 o 0,8 %. Vyplýva to z rýchleho odhadu Štatistického úradu SR.

V bežných cenách sa v druhom kvartáli tohto roka vytvoril hrubý domáci produkt v objeme 21,066 mld. eur, čo predstavuje nárast o 4,1 % oproti druhému štvrťroku 2016. Rýchly odhad hrubého domáceho produktu bude na základe ďalších dostupných štatistických a administratívnych údajov spresnený, doplnený o štruktúry jednotlivých ukazovateľov. Spresnené výsledky Štatistický úrad SR zverejní 5. septembra 2017.

“Očakávame, že motorom rastu bol domáci dopyt, najmä spotreba domácností. Silnej spotrebe domácností pomáha priaznivý vývoj na trhu práce, teda pokles miery nezamestnanosti, rast zamestnanosti a reálnych miezd, ktorý prispieva k zvyšovaniu disponibilného príjmu domácností,” skonštatovala analytička Slovenskej sporiteľne Katarína Muchová. Predpokladá, že rast slovenskej ekonomiky by mal pokračovať dobrým tempom. “Náš odhad rastu HDP v tomto roku očakávame na úrovni 3,3 %,” doplnila Muchová.

Slovenskú ekonomiku by mali aj v nasledujúcich štvrťrokoch podľa analytika UniCredit Bank Ľubomíra Koršňáka naďalej podporovať silnejúca spotreba domácností ťažiaca zo silného trhu práce a zlepšenej spotrebiteľskej dôvery, ako aj pokračujúce cyklické oživenie európskych ekonomík, ktoré by malo ťahať nahor aj slovenské exporty.

Postupne by však žezlo ťahúňa slovenskej ekonomiky mali podľa Koršňáka preberať investície, podporené reštartom verejných investícií na čele s výstavbou diaľnic, ale aj silnejúcimi súkromnými investíciami na čele s výstavbou závodu Jaguar-Land Rover. Avšak oživenie UniCredit Bank očakáva aj v ďalších sektoroch ekonomiky. Stavebné povolenia z minulého roka napríklad podľa Koršňáka naznačujú blížiaci sa pomerne silný rast sektora nehnuteľností.

Silnejúci domáci dopyt dočasne podľa Koršňáka zvýši nároky na dovozy a preklopí tak čistý príspevok zahraničia do mínusu, v roku 2018 po spustení nových kapacít v automobilovom priemysle a naopak bázickom spomalení domáceho dopytu sa štruktúra rastu ekonomiky preklopí postupne opäť na stranu zahraničia. “Ponukový šok v automobilovom priemysle by pritom mal najmä v druhej polovici budúceho roka zatlačiť rast slovenskej ekonomiky výraznejšie smerom k 4 %,” dodal Koršňák.