Slovenská správa ciest zrekonštruuje cestu prvej triedy I/66 v Ždiari

Pridajte názor  Zdroj: SITA

13. 8. 2017 - Stavebné práce plánované na jeden rok majú predpokladanú hodnotu 3,15 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty. Cieľom stavebno-technických opatrení je riešenie bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenie odvodnenia vozovky.

Slovenská správa ciest (SSC) pripravuje rekonštrukciu cesty prvej triedy I/66 v Ždiari v okrese Poprad. Stavebné práce plánované na jeden rok majú predpokladanú cenu 3,15 mil. eur bez dane z pridanej hodnoty (3,78 mil. eur vrátane DPH). Ako vyplýva z vyhlásenej výzvy na predkladanie ponúk, cieľom stavebno-technických opatrení je riešenie bezpečnosti cestnej premávky a zlepšenie odvodnenia vozovky. Dĺžka rekonštruovaného úseku cesty je 4 960 metrov a rekonštruovanej obchádzkovej trasy 3 100 metrov.

Uchádzači môžu predkladať ponuky do 25. augusta. Zároveň majú preukázať, že za predchádzajúcich päť rokov od vyhlásenia verejného obstarávania uskutočnili stavebné práce na výstavbe, rekonštrukcii diaľnic, rýchlostných ciest a ciest prvej triedy s celkovým objemom vyše 5 mil. eur bez DPH. Z toho aspoň dve stavby musia mať jednotlivo hodnotu minimálne 1 mil. eur bez DPH.

Slovenská správa ciest je samostatná rozpočtová organizácia zriadená ministerstvom dopravy k 1. januáru 1996. Spravuje cesty prvej triedy a vykonáva pre ne investičnú činnosť. Generálne riaditeľstvo SSC je v Bratislave, štyri regionálne organizačné zložky majú zastúpenie v Bratislave, Žiline, Banskej Bystrici a Košiciach. Investičná výstavba a správa ciest (IVSC) Bratislava má na starosti cesty prvej triedy v Bratislavskom, Trnavskom a Nitrianskom kraji, IVSC Žilina v Žilinskom a Trenčianskom kraji, IVSC Banská Bystrica v Banskobystrickom kraji a IVSC Košice v Košickom a Prešovskom kraji.