Ekonómovia dokážu vyčísliť čokoľvek: Koľko by ma to vyšlo, ak by som chcel byť celý život zdravý?

Diskusia 2  
Ekonómovia dokážu vyčísliť čokoľvek: Koľko by ma to vyšlo, ak by som chcel byť celý život zdravý?
Zdroj: nber.org;qz
Foto: TASR/O.Ondráš;F. Iván


30. 12. 2017 - V nedávno publikovanom pracovnom dokumente sa ekonómovia z University of Iceland a University of Michigan rozhodli vyčísliť, koľko by vyšlo, ak by ľudia chceli žiť úplne bez chorôb. Odhadujú, že pre ľudí vo veku 50 rokov a starších, by to v USA znamenalo niečo medzi 56 až 145 dolármi denne.

Vyjadriť chorobu v peňažnej hodnote sa niekomu môže zdať smiešne. Ako však zdôrazňujú výskumní pracovníci, vlády v mnohých krajinách platia alebo prispievajú na zdravotnú starostlivosť, preto musia vedieť porovnať, koľko míňajú na zdravotníctvo a koľko na ostatné výdavky, napríklad do infraštruktúry. Ekonómovia sa zvyčajne spoliehajú na trhy, ak chcú vedieť hodnotu vecí. Cena za zbavenie sa chronického ochorenia sa zvyčajne na trhu nevyskytuje. Vyžaduje si to viac kreativity. 

Jedným z možných spôsobov, ako odhadnúť hodnotu vyliečenia a úľavy od bolesti, je spýtať sa na to ľudí priamo. Nedajú sa však očakávať rozumné odpovede, pretože otázka je pre mnohých bizarná, píšu autori štúdie. Namiesto toho sa ich metodika spolieha na ekonomickú myšlienku "kompenzačnej variácie". Kompenzačná variácia znamená množstvo peňazí, ktoré by potreboval človek namiesto predmetu, či služby ktorú vlastní, aby dosiahol rovnakú úroveň spokojnosti a blahobytu. V tomto prípade ekonómovia použili údaje z prieskumu americkej zdravotnej a dôchodkovej štúdie. Údaje zahŕňajú príjmy ľudí a zároveň informáciou o tom, či majú chronickú chorobu a mieru spokojnosti so životom na stupnici od 1 do 5.

Ako sa dá očakávať, vyšší príjem je spojený s vyššou životnou spokojnosťou a chronické ochorenie je spojené s nižším životným uspokojením.

Ekonómovia dokážu vyčísliť čokoľvek: Koľko by ma to vyšlo, ak by som chcel byť celý život zdravý?

Výskumníci použili údaje na výpočet toho, o akú časť príjmov by človek potreboval viac, ak u neho diagnostikovali chronické ochorenie, aby dosiahol rovnakú spokojnosť so životom, akú deklaroval pred vypuknutím choroby. Nedospeli k jedinému výsledku, ale rozpätiu od 56 do 145 dolárov denne. Ide o celkom širokú škálu, pretože presná suma závisí od otázok, či sa v rámci prieskumu nerobia rozdiely medzi úrovňami príjmov, alebo sa analyzujú ľudia s rozličnými úrovňami príjmov oddelene a  výsledok sa na záver spriemeruje. Bohatší ľudia boli ochotní zaplatiť viac, aby sa zbavili svojej choroby.

Ekonómovia dokážu vyčísliť čokoľvek: Koľko by ma to vyšlo, ak by som chcel byť celý život zdravý?

V dôsledku starnúcej populácie sa chronické ochorenia stávajú čoraz dôležitejším globálnym problémom. Napriek tomu sa do popredia dostávajú aj iné problémy na svete, zápasiac o kus finančného koláča, napríklad chudoba, nedostatočné vzdelanie, znečistenie životného prostredia. Pochopenie toho, koľko stojí za život bez chorôb pomôže vládam rozhodnúť, koľko by mala minúť na poskytnutie zdravotného zabezpečenia.