Allianz-Slovenská poisťovňa očakáva v tomto roku pokles zisku

Diskusia 1  Zdroj: SITA

25. 7. 2017 - V minulom roku dosiahla spoločnosť čistý zisk 88,8 mil. eur.

Allianz-Slovenská poisťovňa očakáva v tomto roku dosiahnutie poistného v neživotnom poistení v porovnateľnej výške ako v roku 2016. V prípade životného poistenia predpokladá mierny pokles, a to najmä pre vyššiu orientáciu firmy na poskytovanie rizikových produktov, ktoré dosahujú nižšie celkové poistné. Vlaňajšie celkové predpísané poistné bolo vo výške 552,4 mil. eur, z čoho neživotné poistenie tvorilo sumu 346,4 mil. eur a životné poistenie 206 mil. eur. Vyplýva to z informácií zverejnených vo výročnej správe za minulý rok.

V oblasti nákladov počíta spoločnosť s negatívnym dopadom legislatívnych zmien, a to najmä pre zavedenie osempercentného odvodu z celého neživotného poistenia, ktoré bude mať priamy dopad aj na celkovú ziskovosť spoločnosti. V minulom roku dosiahla spoločnosť čistý zisk 88,8 mil. eur. V tomto roku bude podľa vyjadrení firmy zisk nižší, a to najmä v dôsledku výpadku jednorazových príjmov. Negatívny vplyv na hospodárenie spoločnosti bude mať podľa Allianzu aj zdvojnásobenie sadzby osobitného odvodu.

Allianz pôsobí na Slovensku od roku 1993, keď začala svoju činnosť ako Allianz poisťovňa. Bývalú štátnu Slovenskú poisťovňu získala v júli 2002 a zlúčila sa s ňou v januári 2003. Patrí do poisťovacej skupiny Allianz Societas Europaea, ktorá spravuje zmluvy miliónov klientov v regióne strednej a východnej Európy.