Štúdia: Pozitívny trend sa končí, insolventných firiem bude pribúdať

Diskusia 1  
Štúdia: Pozitívny trend sa končí, insolventných firiem bude pribúdať
Zdroj: Euler Hermes
Foto: thinkstock


17. 7. 2017 - Euler Hermes, spoločnosť z oblasti poistenia pohľadávok, mapovala ukazovateľ insolvencie v 43 krajinách po celom svete. Výsledky štúdie ukazujú, že platobná neschopnosť firiem bude v aktuálnom roku klesať už len veľmi pomaly

Počet firiem ocitajúcich sa v platobnej neschopnosti klesá celosvetovo už len veľmi pomaly. Budúci rok možno očakávať zvrat a insolvencie začnú rásť. Euler Hermes odhaduje, že insolvencie vo svete sa v roku 2017 dostanú na úroveň - 1 %, čo už je naozaj len mierny pokles. Insolvencie na Slovensku by však mali ešte v tomto roku klesať výraznejšie (- 5 %).

V budúcom roku už experti očakávajú zvrat a predpokladajú nárast počtu firiem, ktoré zaznamenajú finančné problémy a dostanú sa do platobnej neschopnosti (+ 1 % v roku 2018).

Trend v posledných rokoch bol pritom opačný. Dochádzalo celosvetovo k výraznejšiemu znižovaniu insolvencií:
- 13,6 % v roku 2014,
- 8,4 % v roku 2015
- 4 % v roku 2016.

"Ukazuje sa, že roky poklesu, resp. stability sú už za nami. Ďalej možno skôr očakávať prudké výkyvy na jednotlivých regionálnych trhoch, ale aj celosvetovo," poznamenal Peter Mucina zo spoločnosti Euler Hermes.

Závažné podľa neho je tiež zistenie, že v prípade 20 zo sledovaných krajín sa pre rok 2017 očakáva, že budú mať viac firiem v platobnej neschopnosti, ako bol ich priemer v predkrízovom roku 2008.

Štúdia: Pozitívny trend sa končí, insolventných firiem bude pribúdať

Spoločnosť Euler Hermes vo svojej štúdii ďalej zaznamenala, že celosvetovo až 74 spoločností s ročným obratom viac ako 50 miliónov eur sa stalo insolventnými v prvých mesiacoch tohto roka. Tento počet je vyšší o rovnú 30-tku v porovnaní s 1Q 2016. Kumulatívny obrat týchto spoločností experti Euler Hermes vyčíslili na 19,1 miliárd eur, čo predstavuje nárast + 34%.

"Zatiaľ čo v Spojených štátoch sa vyskytlo len osem z nich, Európa zaznamenala najväčší nárast počtu veľkých insolvencií," podotkol Peter Mucina. Viac ako tretina (25 z 74) celosvetových veľkých insolvencií v 1. štvrťroku bola lokalizovaná v Európe.

Spoločnosti by si mali uvedomiť hrozbu domino efektu, ktorý môžu tieto veľké insolvencie spôsobiť. Do vážnych problémov by sa tak mohli dostať najmä firmy v rámci dodávateľského reťazca. Napríklad maloobchodné bankroty v USA a Spojenom kráľovstve by mohli ovplyvniť sektor elektroniky, výroby a textilný priemysel na celom svete.