Ministri financií EÚ chcú spoločné riešenie otázky nesplácaných úverov v bankách

Diskusia 2  Zdroj: TASR

11. 7. 2017 - Ministri financií Európskej únie (Ecofin) na dnešnom zasadnutí v Bruseli podporili návrhy na spoločné riešenie otázky nesplácaných úverov v bankovom sektore.

Ministri financií Európskej únie (Ecofin) na dnešnom zasadnutí v Bruseli podporili návrhy na spoločné riešenie otázky nesplácaných úverov v bankovom sektore. Tento problém trápi najmä Taliansko a Španielsko.

Problém nesplácaných úverov sa považuje za dedičstvo finančnej krízy, ktorej bola EÚ vystavená pred niekoľkými rokmi. Ministri financií EÚ dnes načrtli spoločné politické opatrenia na zníženie celkového objemu "toxických úverov" v EÚ, ktoré koncom roka 2016 dosiahli sumu takmer jeden bilión eur, čo zodpovedá 6,7 % ročného HDP Únie alebo 5,1 % celkových úverov. EÚ má obavy, aby problémy krajín s kritickým objemom nesplácaných úveroch nenabrali cezhraničnú podobu a neovplyvnili negatívne bankový sektor EÚ ako taký.

"Nesplácané pôžičky sú problémom pre bankový sektor. Doterajšie riešenia boli definované hlavne na národnej úrovni. Potrebujeme kolektívnejší prístup," upozornil estónsky minister financií Toomas Toniste, ktorý predsedal Ecofinu. Išlo o prvé zasadnutie ministrov financií EÚ pod vedením estónskeho predsedníctva v Rade EÚ.

Dokument Rady EÚ upozornil na veľké rozdiely v oblasti nesplácaných úverov medzi členskými krajinami EÚ - od 1 % celkových úverov vo Švédsku až po 46 % v Grécku, pričom rozdiely sú aj v ich sektorovom rozdelení, keď niektoré krajiny trápia toxické úvery najmä na trhu s nehnuteľnosťami, kým iné krajiny ich majú rozdelené rovnomernejšie naprieč ekonomikou.

Medzi navrhované opatrenia patrí reforma rámcov platobnej neschopnosti a vymáhania pohľadávok, reštrukturalizácia bankového sektora, zmeny bankového dohľadu a vytvorenie takzvaných sekundárnych trhov, v ktorých sa môžu predávať "toxické" aktíva.

Ministri poukázali na skutočnosť, že Taliansko je "veľká ekonomika", ktorá musí tvrdo bojovať s fenoménom nesplácaných úverov. Talianske banky prišli o 360 miliárd eur vinou pôžičiek, ktoré nikdy nebudú splatené v plnej výške v dôsledku predošlých krízových rokov a utlmeného rastu, čo firmám a domácnostiam sťažilo splácať svoje dlhy. Koncom roka 2016 bola miera toxických úverov v Taliansku o niečo vyššia ako 15 % celkovej výšky úverových zdrojov talianskych bánk, čo vážne ovplyvňuje ich schopnosť požičiavať.

Rada EÚ prijala na vedomie, že talianska vláda minulý týždeň prevzala kontrolu nad bankou Monte dei Paschi di Siena v rámci plánu jej reštrukturalizácie, ktorý zahŕňa odpísanie nesplácaných úverov v hodnote 28,6 miliardy eur. Záchranný plán zahŕňa aj použitie peňazí daňových poplatníkov na podporu problémovej banky, čomu sa nové pravidlá EÚ pokúšajú vyhnúť, príslušné orgány EÚ však tento plán schválili v nádeji, že pre taliansku ekonomiku odbremenenie sa od zlých úverov bude šanca na oživenie a rast.

Ministri skonštatovali, že aj Španielsko má svoje problémy v tejto oblasti. Príkladom je Banco Santander, ktorá za symbolické jedno euro prevzala konkurenčnú miestnu banku Banco Popular, zaťaženú toxickými úvermi. Európska centrálna banka (ECB) v tejto súvislosti varovala, že Banco Popular je na najlepšej ceste ku skrachovaniu. ECB na základe nových právomocí vôbec prvýkrát zasiahla - prostredníctvom záchranných opatrení -, s cieľom zabrániť oslabenej finančnej inštitúcii, aby ohrozila stav verejných financií v krajine.