BCPB - Oznam

Pridajte názor  Zdroj: SITA

6. 7. 2017 - BRATISLAVA 6. júla (SITA) -V súvislosti s výplatou výnosov:- a dátumom splatnosti hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010117 emitenta Slovenská

BRATISLAVA 6. júla (SITA) -

V súvislosti s výplatou výnosov:
- a dátumom splatnosti hypotekárnych záložných listov ISIN: SK4120010117 emitenta Slovenská sporiteľňa, a.s., dňa 7.7.2017, bude obchodovanie s touto emisiou ukončené s účinnosťou od 7.7.2017.

Obnovenie obchodovania:

Počet družstevných podielnických listov emitenta AGRIA Liptovský Ondrej, a.s., IČO: 00 195 669, bol znížený zo 125 405 kusov na 92 248 kusov v Centrálnom depozitári cenných papierov SR, a.s.
Na základe tejto informácie BCPB zmenila príslušný údaj v emisii a obnovila obchodovanie s emisiou družstevných podielnických listov ISIN: SK8110000574 s účinnosťou od 7.7.2017 na MTF trhu BCPB.