Podielové fondy minulý týždeň v pluse 21,5 mil. eur

Pridajte názor  Zdroj:

28. 6. 2017 - Z jednotlivých kategórií fondov najviac zdrojov pribudlo v zmiešaných fondoch.

Prostriedky v otvorených podielových fondoch pribudli aj v uplynulom týždni. Čisté predaje fondov spravovaných členmi Slovenskej asociácie správcovských spoločností (SASS) dosiahli 21,5 mil. eur. Týždeň predtým to bolo plusových 15,4 mil. eur. Celkovo v uplynulom týždni dosiahol predaj podielov vo fondoch 55 mil. eur, kým spätný nákup predstavoval 33,6 mil. eur.

 

Z jednotlivých kategórií fondov najviac zdrojov pribudlo v zmiešaných fondoch, kde kladné čisté predaje dosiahli 22,2 mil. eur. V pluse boli aj realitné fondy v sume 5,1 mil. eur a akciové fondy v objeme 3,3 mil. eur. Naopak, najvyššie záporné čisté predaje vykázali dlhopisové fondy vo výške 4,3 mil. eur.

V rámci správcovských spoločností si najväčšie kladné čisté predaje v uplynulom týždni pripísali fondy spravované IAD vo výške 6,1 mil. eur. Nasledovala firma Tatra Asset Management so sumou 5,8 mil. eur. Naopak, najväčší úbytok zdrojov v sledovanom období vykázali fondy spravované KBC, Global Partners, Horizon (KBC AM) za 5,4 mil. eur.

Podrobné údaje o podielových fondoch v 25. týždni nájdete na:

http://dl.sita.sk/uploads/documents/OPF 2017-06-23.xls