Nezáujem o fondy peňažného trhu pokračoval aj v prvom štvrťroku

Pridajte názor  Zdroj: SITA

27. 6. 2017 - Kým koncom vlaňajška bol podiel fondov peňažného trhu na úrovni 0,58 %, na konci marca to bolo 0,55 %.

Podiel fondov peňažného trhu na celkových aktívach podielových fondov sa neustále znižuje. Ako ďalej konštatuje Národná banka Slovenska (NBS), ku koncu marca tohto roka ich podiel na celkových aktívach podielových fondov klesol na hodnotu 0,55 %. Ku koncu minulého roka ich podiel predstavoval 0,58 %.

Najväčší podiel na celkových aktívach mali ku koncu tretieho mesiaca zmiešané fondy, a to 39,83 %. Nasledovali dlhopisové fondy, ktorých podiel 28,96 % klesol o dva percentuálne body oproti predchádzajúcemu kvartálu. Na treťom mieste sú realitné fondy s podielom 18,25 %. Podiel akciových fondov klesol na hodnotu 6,48 %. Podiel kategórie ostatných fondov, medzi ktoré sú zaradené napríklad zaistené fondy, špeciálne fondy alternatívnych investícií, špeciálne fondy cenných papierov a špeciálne fondy profesionálnych investorov, ku koncu prvého štvrťroku klesol na 5,93 %.

Na finančnom trhu SR je kolektívne investovanie zastúpené šiestimi tuzemskými správcovskými spoločnosťami a jednou zahraničnou správcovskou spoločnosťou, ktoré mali ku koncu marca v správe 86 tuzemských otvorených podielových fondov. Tuzemské správcovské spoločnosti sú Asset Management Slovenskej sporiteľne, IAD Investments, Prvá penzijná správcovská spoločnosť Poštovej banky, Sandberg Capital, Tatra Asset Management a VÚB Asset Management. Zahraničnou správcovskou spoločnosťou je ČSOB Asset Management.