Miera voľných pracovných miest v Európskej únii v prvom kvartáli stúpla

Pridajte názor  Zdroj: SITA

19. 6. 2017 - Počas januára až marca bola miera voľných pracovných miest v EÚ 1,9 %, pričom v predošlom kvartáli aj v rovnakom období vlaňajška bola 1,8 %. Na Slovensku bola na úrovni jedného percenta.

Miera voľných pracovných miest v eurozóne v prvom kvartáli tohto roka predstavovala 1,9 percenta, čiže sa zvýšila medzikvartálne aj medziročne. V prvom kvartáli minulého roka aj v záverečnom štvrťroku vlaňajška bola zhodne na úrovni 1,7 percenta. V rámci celej Európskej únie bola počas januára až marca miera voľných pracovných miest takisto 1,9 percenta, pričom v predošlom kvartáli aj v rovnakom období pred rokom bola 1,8 percenta. Informoval o tom v pondelok štatistický úrad EÚ Eurostat.

Mieru voľných pracovných miest Eurostat definuje ako percentuálny pomer počtu voľných pracovných miest k celkovému počtu obsadených pracovných miest a miest, ktoré chcú zamestnávatelia obsadiť. Na Slovensku dosiahla miera voľných pracovných miest počas januára až marca jedno percento a medziročne ani medzikvartálne sa nezmenila.

V priemysle a stavebníctve eurozóny bola v prvom kvartáli tohto roka miera voľných pracovných miest 1,5 percenta a v sektore služieb bola na úrovni 2,2 percenta. V rámci celej EÚ bola v priemysle a stavebníctve 1,6 percenta a v službách 2,2 percenta. V rámci členských krajín EÚ, z ktorých mal Eurostat údaje k dispozícii, patrilo Slovensko v prvom kvartáli k štátom s najnižšou mierou voľných pracovných miest. Rovnako ako v Bulharsku, Írsku, Grécku a Poľsku bola na Slovensku počas januára až marca miera voľných pracovných miest iba jedno percento. Nižšia miera voľných pracovných miest bola len v Španielsku (0,8 %) a Portugalsku (0,9 %).

Najvyššiu mieru voľných pracovných miest v prvom kvartáli mala Česká republika, a to 3,1 percenta. Z Belgicka boli k dispozícii údaje za štvrtý kvartál vlaňajška, kedy malo mieru voľných pracovných miest 2,9 percenta. Vysokú mieru mali v prvom kvartáli 2017 aj Fínsko a Švédsko (zhodne 2,7 %) a Nemecko (2,6 %). V rámci krajín, z ktorých boli údaje k dispozícii, sa v medziročnom porovnaní miera voľných pracovných miest zvýšila v dvadsiatich členských štátoch EÚ a v siedmich sa nezmenila. Najviac sa medziročne zvýšila v Belgicku, a to o 0,7 percentuálneho bodu medzi štvrtým kvartálom 2015 a štvrtým kvartálom 2016. V Českej republike v prvom kvartáli tohto roka medziročne stúpla o 0,6 percentuálneho bodu a v Estónsku o 0,5 percentuálneho bodu.